URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Wykaz spraw (formularze do pobrania)

Strona główna » RODO » Wykaz spraw (formularze do pobrania)

Wydział Finansowo-Podatkowy

 

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska

Referat Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12