Jak motywować osoby uzależnione

31.07.2015
Jak motywować osoby uzależnione

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego jak również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby chętne do zaangażowania się w trudną pracę niesienia pomocy ofiarom przemocy, osobom mającym problem z nadużywaniem alkoholu nie rzadko osobom wykluczonym społecznie uczestniczyły 30 lipca w szkoleniu prowadzonym przez Jacka Skrobota, kierownika Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Tarnowie, specjalistę psychoterapii uzależnień.

Do zobaczenia Panie Wiesławie...

31.07.2015
Do zobaczenia Panie Wiesławie...

Z przykrością zawiadamiamy, że dzisiaj zmarł Pan Wiesław Cebula – Prezes Gminnej Spółki Wodnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Dębińskiej.
Żegnamy człowieka z ogromną pasją, niezwykle pracowitego i zaangażowanego w działalność społeczną. Będzie nam brakowało jego optymizmu, uśmiechu i energii, którą zarażał innych. Tak trudno uwierzyć, że w poniedziałek nie zobaczymy go w pracy.

Zaproszenie na koncert muzyki sakralnej

31.07.2015
Zaproszenie na koncert muzyki sakralnej

W najbliższą niedzielę 2 sierpnia o godzinie 17:30, w Kościele św. Małgorzaty w Dębnie, odbędzie się koncert muzyki sakralnej. W skrzypcowo –organowym repertuarze, usłyszymy utwory J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J.F. Mazasa, C. Francka, które wykonają dwie, niezwykle uzdolnione skrzypaczki:

Izabela Szlachta-Dowgiałło i Regina Szlachta. Na organach zagra Jakub Tota. Koncert będzie podziękowaniem parafian za posługę księdza prałata Mariana Majki.

Nowe wiaty przystankowe

31.07.2015
Nowe wiaty przystankowe

W ostatnim czasie na obszarze gminy Dębno zamontowano nowe wiaty przystankowe, dzięki którym mieszkańcy dojeżdżający do pracy lub szkoły mogą schronić się przed deszczem, wiatrem czy śniegiem. Łącznie zamontowano siedem wiat, cztery osadzono przy drodze krajowej numer 94, natomiast pozostałe umieszczono w miejscowościach Jaworsko, Sufczyn oraz Łoniowa.

Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju

31.07.2015
Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” rozpoczyna starania o wybór do realizacji lokalnej strategii rozwoju w okresie programowania na lata 2014-2020. Wiążą się z tym środki finansowe na projekty realizowane przez mieszkańców obszaru czterech gmin – Borzęcina, Brzeska, Dębna i Radłowa – które swoim działaniem Stowarzyszenie obejmuje. O środki te aplikować będziemy na przełomie października i listopada.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy

30.07.2015
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy

Dzisiaj odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców oraz instytucji z terenu Gminy Dębno, odnoszące się do zasad dotacji z funduszy unijnych.
Program obejmował omówienie pozyskiwania dofinansowania związanych z infrastrukturą, kulturą i turystyką, edukacją, przedsiębiorstwem prywatnym, cyfryzacją a także zdrowiem.

Konsultacje społeczne statutu Gminy Dębno

30.07.2015
Konsultacje społeczne statutu Gminy Dębno

Wczoraj, w godzinach popołudniowych odbyły się konsultacje społeczne związane ze statutem Gminy Dębno. Na spotkaniu zostały omówione wszystkie rozdziały projektu statutu. Uczestnicy nie wnieśli uwag i propozycji do prezentowanego dokumentu.

Bezpłatne zajęcia tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży

29.07.2015
Bezpłatne zajęcia tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży

Na początku sierpnia rozpoczynają się bezpłatne zajęcia tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży, które będą trwać przez cały miesiąc w godzinach od 11:00 do 13:00. Zajęcia będą odbywać się na orliku w Dębnie pod okiem animatora sportowego – Jana Frankowskiego.

Pokaż wszystkie

    Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12