19.05.2015

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o pomoc dla rodziny z terenu naszej gminy. Od stycznia 2015r. ojciec samotnie wychowuje dzieci w wieku od 4 do 22 lat (dwoje z nich uczęszcza do przedszkola, a siedmioro do szkoły). Obecnie mieszkają w jednopokojowym mieszkaniu o powierzchni 30 m2.


Kilka tygodni temu Urząd Gminy Dębno przeznaczył dom jednorodzinny, który wymaga remontu. Rodzina nie jest w stanie pokryć kosztów adaptacji budynku.

26.05.2015

Macie tylko jedno życie, warto przeżyć je dobrze.

Słowa błogosławionej  Chiary stały się mottem spektaklu pt. „Jasne światło”, który przygotowała grupa teatralna z Sufczyna  Opowiadał on historię młodej dziewczyny, która planowała swoją przyszłość, marzyła o ułożeniu sobie życia. 

26.05.2015

Popularność zumby nie przemija. Połączenie tańca latynoamerykańskiego i aerobiku okazało się strzałem w dziesiątkę. Już 30 maja (tj. sobota) będzie można sprawdzić swoje możliwości.

25.05.2015

Jutro Wiesław Drabik będzie odpowiadał na pytania czytelników w Bibliotekach Publicznych w Łysej Górze i Maszkienicach. Napisał sto pięćdziesiąt wierszowanych bajeczek dla dzieci. Jest bardzo zapracowanym autorem - corocznie bierze udział w ponad 300 spotkaniach oraz Targach Książki w Krakowie.

25.05.2015

Zdecydowane zwycięstwo, w Gminie Dębno, odniósł Andrzej Duda, zdobywając 72,02% głosów. Na Bronisława Komorowskiego głosował co czwarty wyborca. W II turze wyborów wzięło udział 6604 mieszkańców, co daje 59% frekwencję.

25.05.2015

W dniu  22 maja 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich odbył się X Gminny Konkurs Plastyczny „Malowanie jest łatwe”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem Kolory tolerancji.

22.05.2015

Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej mocno akcentuje swoją działalność nie tylko w formie pracy dydaktyczno-wychowawczej, ale także jako placówka w której podejmowanych jest wiele różnorodnych  inicjatyw i przedsięwzięć. Do  istotnych zadań oświatowych  należy organizowane tu od wielu lat wspomaganie zawodowe dla nauczycieli z terenu gminy Dębno oraz całego powiatu brzeskiego.

22.05.2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest instytucją, która udziela dofinansowania na przedsięwzięcia sprzyjające ochronie środowiska. Niewątpliwie do takich zadań zaliczamy budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sufczyn i Łysa Góra. Po stronie mieszkańców leży koszt związany z budową przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

Pokaż wszystkie
  Wybory prezydenckie  Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu
W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12