Szczególne wyróżnienie

5.02.2016
Szczególne wyróżnienie

W dniu 2 lutego br., podczas Sesji Rady Powiatu Brzeskiego odbyło się uroczyste wręczenie złotego medalu "Za Zasługi dla Obronności Kraju" dla Państwa Anny i Andrzeja Mleczko z Porąbki Uszewskiej.

Zbiórka śmieci wielkogabarytowych

1.02.2016
Zbiórka śmieci wielkogabarytowych

Wójt Gminy Dębno informuje, że w marcu zostanie przeprowadzona zbiórka śmieci wielkogabarytowych,  zniszczonego sprzętu elektronicznego oraz zużytych opon. Odpady powinny być wystawione do godz. 8.00 w miejscu, z którego odbierane są odpady komunalne (pojemniki). Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem.

Informacja o naborze do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

29.01.2016
Informacja o naborze do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, organ prowadzący zobowiązany jest do ustalenia dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram Zebrań Wiejskich

20.01.2016
Harmonogram Zebrań Wiejskich

W najbliższym czasie w naszej Gminie zostaną  przeprowadzone Zebrania Wiejskie, podczas których zostanie podsumowany ubiegły rok. Mieszkańcy poznają plany inwestycyjne, kulturalne i społeczne na 2016 rok.

"W kierunki aktywności" - rekrutacja do projektu

4.02.2016
"W kierunki aktywności" - rekrutacja do projektu

W najbliższym czasie rozpocznie się rekrutacja do projektu "W kierunku aktywności" realizowanego w ramach programu POWER. Inicjatywa skierowana jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - szkolenia

2.02.2016
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - szkolenia

Już  niebawem ruszają nabory w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół w Dębnie zaprasza rolników i mieszkańców gminy na szkolenia z zakresu przyznawania płatności obszarowych w 2016 r., zmianach w ubezpieczeniach KRUS oraz udzielania dofinansowania w ramach PROW na modernizację lub restrukturyzację gospodarstw rolnych, premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwoju usług rolniczych.

Dopłaty dla prowadzących gospodarstwa rolne

2.02.2016
Dopłaty dla prowadzących gospodarstwa rolne

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Pierwsze zebranie wiejskie

25.01.2016
Pierwsze zebranie wiejskie

W niedzielę odbyło się pierwsze w tym roku zebranie wiejskie. Mieszkańcy Łoniowej jako pierwsi spośród wszystkich miejscowości dokonali podsumowania 2015 roku oraz poznali plany względem sołectwa na rok 2016. 

Pokaż wszystkie

    Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12