Bezpieczeństwo dzieci – szkolenie w Woli Dębińskiej

29.09.2016
Bezpieczeństwo dzieci – szkolenie w Woli Dębińskiej

W czwartek 22 września w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej odbyło się szkolenie dla pracowników placówek oświatowych oraz urzędów. Jego tematem było „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie powiatu”.

X sesja Rady Gminy

28.09.2016
X sesja Rady Gminy

W piątek 23 września odbyła się dziesiąta w tym roku sesja Rady Gminy Dębno. W jej trakcie podana została informacja z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze bieżącego roku. Podczas sesji podjęto również uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016-2026. Kolejna z przyjętych w piątek uchwał dotyczyła przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Sesję Rady zakończyły zapytania i wolne wnioski.

XX Turniej Rycerski w Dębnie

27.09.2016
XX Turniej Rycerski w Dębnie

Gmina Dębno przyczynia się do kultywowania pięknej tradycji organizowania średniowiecznych rekonstrukcji historycznych. Jak co roku, na Zamku w Dębnie odbył się w niedzielę Międzynarodowy Turniej Rycerski „O Złoty Warkocz Tarłówny” – jedna z największych imprez plenerowych w regionie. To już dwudziesta, jubileuszowa edycja tego wydarzenia.

Rozbudowa szkoły w Łoniowej

22.09.2016
Rozbudowa szkoły w Łoniowej

Trwa pierwszy etap prac budowlanych i remontowych przy budynku szkoły w Łoniowej. W ramach inwestycji, szkoła jest rozbudowywana w kierunku północnym. W powstającej części budynku docelowo znajdą się dodatkowe sale lekcyjne, sanitariaty, stołówka i nowa klatka schodowa. Istniejąca część zostanie natomiast zmodernizowana i doposażona. W wyniku przetargu zamówienie na wykonanie zadania zlecono firmie P.P.H.U „Trans-Art” z Bobrowników Wielkich.

Dzień Seniora w Łoniowej

22.09.2016
Dzień Seniora w Łoniowej

Kilkadziesiąt osób zgromadziło się w sobotę 19 września w budynku remizy OSP w Łoniowej, gdzie odbyły się doroczne obchody Dnia Seniora. Święto jest organizowane tradycyjnie przez Koło Gospodyń Wiejskich „Włościanki”.

Trwa remont remizy w Jaworsku

15.09.2016
Trwa remont remizy w Jaworsku

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace przy remoncie remizy OSP w Jaworsku. Inwestycja dotyczy termomodernizacji budynku, a także przebudowy łazienki i instalacji wewnętrznych. Projekt realizuje firma F.H.U. BKR Krzysztof Wójcik z Brzozowej. Prowadzone prace remontowo-budowlane związane z termomodernizacją obejmują wymianę okien, drzwi, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad pierwszym piętrem, wymianę oświetlenia zewnętrznego, remont wejść oraz wymianę rynien i rur spustowych.

Podział zwycięstw w Gminnych Zawodach OSP

14.09.2016
Podział zwycięstw w Gminnych Zawodach OSP

W niedzielę 11 września odbyła się kolejna edycja organizowanych co roku Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. W turnieju wzięło udział 29 drużyn, złożonych z druhów jednostek OSP działających na terenie Gminy Dębno. Gospodarzem zawodów była jednostka OSP z Sufczyna. Turniej odbył się na stadionie LKS Grom Sufczyn. Strażacy byli podzieleni na drużyny męskie i żeńskie, a także na młodzież (12-16 lat) i seniorów.

Zaproszenie na uroczystość upamiętnienia Cichociemnego z gminy Dębno

13.09.2016
Zaproszenie na uroczystość upamiętnienia Cichociemnego z gminy Dębno

W niedzielę 2 października odbędzie się w Biadolinach Szlacheckich uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej pochodzącemu z naszej gminy Cichociemnemu, porucznikowi Kazimierzowi Rzepce. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.00 od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Biadolinach Radłowskich. Po nabożeństwie odbędzie się uroczysty przemarsz do Wiejskiego Domu Ludowego w Biadolinach Szlacheckich, gdzie nastąpi odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy.

W niedzielę 2 października odbędzie się w Biadolinach Szlacheckich uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej pochodzącemu z naszej gminy Cichociemnemu, porucznikowi Kazimierzowi Rzepce. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.00 od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Biadolinach Radłowskich. Po nabożeństwie odbędzie się uroczysty przemarsz do Wiejskiego Domu Ludowego w Biadolinach Szlacheckich ,gdzie  nastąpi odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy.

Podczas uroczystości mieszkańcy będą mogli zobaczyć wystawę pamiątek z czasów II wojny światowej, która zostanie ustawiona na placu przed Domem Ludowym. Wśród eksponatów znajdować się będą  zdjęcia , dokumenty, umundurowanie oraz zabytkowa broń. Organizatorem uroczystości odsłonięcia tablicy jest Gmina Dębno.

Porucznik Kazimierz Rzepka „Ognik” urodził się 1 marca 1915 roku w Biadolinach Szlacheckich, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej. W wieku 15 lat wstąpił do Korpusu Kadetów w Rawiczu. Od tej pory jego życie było związane z armią, dla której niezwykle się zasłużył. Był oficerem Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej. Po ewakuacji z kraju brał udział w walkach na terenie zachodniej Europy, a w 1943 roku powrócił do Polski jako Cichociemny. Za bohaterską postawę został odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska oraz Francuskim Krzyżem Wojennym. Zmarł 26 listopada 1943 roku w Lesienicach pod Lwowem.

Pokaż wszystkie

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Sportowy turniej miast i gmin Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  WKU w Tarnowie

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12