Prawie 500 młodych ludzi odwiedzi gminę Dębno

22.07.2016
Prawie 500 młodych ludzi odwiedzi gminę Dębno

Podczas pobytu uczestników Światowych Dni Młodzieży zaplanowano m.in. zwiedzanie Zamku w Dębnie oraz festyny w Porąbce Uszewskiej i Maszkienicach. W ostatnią środę (20 lipca) do tutejszych parafii gminy Dębno przyjechało prawie 170 pielgrzymów z Ukrainy oraz 10 osób z Kenii i Nigerii, w ramach Tygodnia Misyjnego, który poprzedza Światowe Dni Młodzieży.

Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” dla przedsiębiorców

21.07.2016
Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” dla przedsiębiorców

Wójt Gminy Dębno i Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” zapraszają mieszkańców Gminy Dębno – przedsiębiorców i osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych organizowanych w Urzędzie Gminy Dębno w następujących terminach:

9 sierpnia 2016 r. od godz. 1500

5 września 2016 r. od godz. 1500

Szkolne remonty

20.07.2016
Szkolne remonty

Dzieci i młodzież wypoczywają, a władze gminy już myślą o rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Czas wakacji tradycyjnie wykorzystywany jest na remonty w placówkach oświatowych.

- Każdego roku niemal we wszystkich szkołach prowadzone są remonty i bieżące naprawy. Chcemy, aby nasze dzieci wróciły do odnowionych sal lekcyjnych, aby w lepszych warunkach mogły się uczyć - mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Gmina otrzymała dofinansowanie na remont remizy OSP w Jaworsku

14.07.2016
Gmina otrzymała dofinansowanie na remont remizy OSP w Jaworsku

Prawie 66 tysięcy złotych samorząd Dębna otrzymał w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”. W ramach prac budowlanych wymieniona zostanie stolarka wraz z bramą garażową, docieplone stropy oraz ściany budynków.

 

Modernizacja Roku – głosowanie

8.07.2016
Modernizacja Roku – głosowanie

W 2015 r. Gmina Dębno realizowała projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno”, w ramach którego zmodernizowała oczyszczalnię ścieków w Woli Dębińskiej, do której docelowo dopływa 520 m3 ścieków na dobę, natomiast oczyszczalnia po modernizacji ma możliwości technologiczne na poziomie przyjęcia 630 m3 ścieków na dobę.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2016-2026 - zaproszenie do udziału w konsultacjach

8.07.2016
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2016-2026 - zaproszenie do udziału w konsultacjach

Urząd Gminy Dębno rozpoczyna działania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2016–2026 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2015 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Powstaje Pawilon Polski – otwarcie już 25 lipca w Krakowie

21.07.2016
Powstaje Pawilon Polski – otwarcie już 25 lipca w Krakowie

Przy okazji Światowych Dni Młodzieży, na Szlaku Pielgrzymów tuż przy Wawelu, w Krakowie pod hasłem „Polska wita!” powstaje Pawilon Polski. W sferycznych namiotach, zaprezentowane zostaną osiągnięcia polskiej nauki, kultury, rolnictwa i gospodarki, a także historia i walory turystyczne kraju. Pawilon Polski jest wspólną inicjatywą polskich instytucji publicznych oraz ich partnerów strategicznych na rzecz promocji kraju. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

Nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej

20.07.2016
Nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pokaż wszystkie

UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Sportowy turniej miast i gmin Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12