GMINA

Drukuj drukuj

Nagrody i wyróżnienia

Strona główna » GMINA » Nagrody i wyróżnienia

Ranking Samorządów dziennika „Rzeczpospolita"
Gmina Dębno w kategorii gmin wiejskich zajęła w 2006 roku III miejsce kraju. Wśród kryteriów znalazła się m.in. kondycja finansowa, zaangażowanie inwestycyjne, współpraca z organizacjami pozarządowymi itp. Przewodniczącym kapituły konkursu był prof. Jerzy Buzek.

Wielkie Odkrywanie Małopolski
W 2007 roku w konkursie współorganizowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego w kategorii wydarzenia zwyciężył Turniej Rycerski o Złoty Warkocz Tarłówny odbywający się w Dębnie. Samorząd jest jednym z jego głównych organizatorów.

Ogólnopolski Sportowy Turniej Miast i Gmin
W kategorii gmin wiejskich Gmina Dębno w 2007 roku po raz kolejny znalazła się w pierwszej trójce turnieju odbywającego się pod patronatem Prezydenta RP.

Ranking gmin tygodnika „Wspólnota"
Gmina Dębno utrzymuje się w gronie najbardziej oszczędnych samorządów. W opublikowanym w 2008 r. rankingu tygodnika „Wspólnota", który jest pismem samorządu terytorialnego, znalazła się na 17 miejscu w kategorii gmin wiejskich powyżej 10 tys. mieszkańców. W poprzednich czterech latach gmina zawsze była wśród 20 najbardziej oszczędnych zajmując miejsca 14, 11, 17 i 8. Podstawowym wskaźnikiem branym pod uwagę przy konstruowaniu rankingu były wydatki na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Uwzględniano wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na remonty.

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”
W październiku 2016 roku Gmina Dębno została uhonorowana certyfikatem "Samorządowy Lider Edukacji". Eksperci z uznaniem odnieśli się do inicjatyw oświatowych gminy i pozytywnie ocenili wdrożony na jej terenie model polityki edukacyjnej. Komisja podkreśliła również duże zaangażowanie w sprawy oświatowe Wójta Gminy Dębno, Wiesława Kozłowskiego.

Laur Społecznego Zaufania
W maju 2017 roku Gmina Dębno została odznaczona certyfikatem "Laur Społecznego Zaufania". To prestiżowe wyróżnienie nadawane jest za rzetelność, najwyższą jakość oferowanych usług, wysoki standard obsługi klientów i respektowanie praw konsumenta. Warto podkreślić fakt, że Laur Społecznego Zaufania przyznawany jest wyłącznie na wniosek klientów.

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12