URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Strona główna » RODO » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Formularz wniosku

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Finansowo-Podatkowy

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 112

Telefon 146318571

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30  

Osoba odpowiedzialna

Maria Wójcik

Opis sprawy

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Wymagane dokumenty

Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia

Miejsce składania pism

Punkt Obsługi Klienta

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie można odebrać osobiście w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych (I piętro, pokój 112) lub w formie wskazanej we wniosku. Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Opłatę skarbową 17 zł należy uiścić na rachunek tut. Urzędu (część II, pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej -Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) Zwolnione z opłaty skarbowej: art. 2 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)

Podstawa prawna

Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Inne informacje

 

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Formularz wniosku

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12