Ostatnie wydarzenia

Trzy obiekty użyteczności publicznej zostaną poddane termomodernizacji

4.12.2020
Trzy obiekty użyteczności publicznej zostaną poddane termomodernizacji

Gmina Dębno znalazła się na liście projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dębno.  

Kwota pozyskanej dotacji na tą inwestycje dla Gminy Dębno to  940 844,54 złotych.

Ruszyły prace modernizacyjne drogi w Woli Dębińskiej

2.12.2020
Ruszyły prace modernizacyjne drogi w Woli Dębińskiej

W dniu wczorajszym rozpoczęły się prace przy modernizacji drogi  w miejscowości Wola Dębińska od tzw. drogi Bieleckiej koło stadionu LKS ORZEŁ w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej.

Zadanie wykonywane jest w ramach dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Aktualnie trwają prace przy frezowaniu starej nawierzchni drogi oraz przy budowie brakującej części chodnika.

Dobiegły końca remonty kolejnych dróg

27.11.2020
Dobiegły końca remonty kolejnych dróg

Drogi na terenie gminy Dębno są sukcesywnie modernizowane. Niedawno zakończono prace przy remoncie trzech z nich. Wykonane prace dotyczyły poprawy nawierzchni na drogach: w Niedźwiedzy, Maszkienicach i Dębnie.

Podsumowanie XXV Sesji Rady Gminy Dębno

27.11.2020
Podsumowanie XXV Sesji Rady Gminy Dębno

W dniu 27 listopada 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się już XXV posiedzenie Rady Gminy Dębno obecnej kadencji. Podczas obrad podjęto m.in. uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno, uchwałę odnośnie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Ponadto Rada Gminy Dębno przegłosowała przyjęcie „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.

Hala widowiskowo-sportowa zachęca do aktywności

20.11.2020
Hala widowiskowo-sportowa zachęca do aktywności

Zakończyła się rozpoczęta jesienią 2018 roku budowa pierwszej pełnowymiarowej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie. Budowa obiektu trwała zaledwie dwa lata.

Hala widowiskowo-sportowa to najnowocześniejszy i największy tego typu obiekt w naszym powiecie.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

20.11.2020
Życzenia z okazji  Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć serdeczne życzenia i wyrazy uznania wszystkim Pracownikom Socjalnym za trud włożony w szlachetną pracę na rzecz drugiego człowieka.

Dziękuję za Wasze poświęcenie, wytrwałość i wielkie zaangażowanie w pomoc potrzebującym. 

W dniu Waszego święta życzę dużo zdrowia, radości, pomyślności, aby każdy dzień pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji.

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski  

Kolejne środki finansowe dla Gminy Dębno

18.11.2020
Kolejne środki finansowe dla Gminy Dębno

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej , Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Gmina Dębno otrzymała środki finansowe w wysokości ponad 401 tysięcy złotych  na realizację projektu pn. ”Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dębno w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.

Drogi dojazdowe do pól po remoncie

16.11.2020
Drogi dojazdowe do pól po remoncie

Niedawno zakończone zostały prace remontowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych, na które Gmina Dębno pozyskała  80 848,00 złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Dzięki dotacji, jak również środkom pochodzącym z budżetu gminy Dębno zmodernizowano dwie drogi w miejscowościach Porąbka Uszewska i Sufczyn.

Koniec roku z kolejnym dofinansowaniem

13.11.2020
Koniec roku z kolejnym dofinansowaniem

Gmina Dębno otrzymała kolejne środki finansowe w ramach dodatkowego naboru z Funduszu Dróg Samorządowych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Kwota pozyskanych środków to  350 540,00 złotych.  Dzięki tym środkom  przebudowie zostanie poddany ponad półkilometrowy odcinek  drogi gminnej w  miejscowości  Wola Dębińska od tzw. drogi Bieleckiej koło stadionu LKS ORZEŁ w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej.

Uczcijmy Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2020
Uczcijmy Narodowe Święto Niepodległości

11 listopad to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu - Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie w 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała Niepodległość. Po latach rozbiorów, powstaniach narodowych, zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli niepodległość dla Polski. Ogromną rolę w tym odegrał pierwszy marszałek Polski - Józef Piłsudski.

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » Ogłoszenia

Komunikat Wójta Gminy Dębno

3.11.2020
Komunikat Wójta Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno uprzejmie informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy oraz pracowników Urzędu,  od dnia 4 listopada 2020 r. zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów aż do odwołania, zarówno w Urzędzie jak i w jednostkach podległych, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Usług Komunalnych. Wszelkie sprawy urzędowe prosimy załatwiać drogą telefoniczną oraz e-mailowo.

Prawo pracy i prawa pracownika – o czym trzeba wiedzieć

4.12.2020
Prawo pracy i prawa pracownika – o czym trzeba wiedzieć

W Polsce jest kilka rodzajów zatrudnienia, które mają różny charakter i konsekwencje. Jeżeli pracujemy na podstawie umowy zlecenie, to mamy inne prawa i obowiązki niż ktoś, kto ma umowę o pracę.

Jeżeli masz pytania i wątpliwości dotyczące różnych form zatrudnienia – nasz konsultant jest do Twojej dyspozycji! Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Wróć z POWERem!”. Pomagamy młodym wracającym z zagranicy urządzić się na nowo w Polsce. Wyjaśniamy nie tylko zawiłości prawa pracy, oferujemy o wiele więcej!

Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

3.12.2020
Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz wykonawców udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej zawiesza się udzielanie porad osobiście w okresie od dnia 26.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Porady prawne będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej, w godzinach trwania dyżurów (zgodnie z dotychczasowym wykazem dyżurów).

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do wynajmu

2.12.2020
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do wynajmu

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

Lokale mieszkalne na działce nr 20-4 w Biadolinach Szlacheckich

Lokale mieszkalne na działkach nr 20-7, nr 20-10 w Biadolinach Szlacheckich

 

Informacja

2.12.2020
Informacja

Firma ELEKTROTIM S.A. informuje, że w związku z planowanymi robotami budowlanymi prowadzonymi dla Inwestora-Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie na terenie GPZ Biadoliny w dniu 7.12.2020r. oraz w dniu 11.12.2020r. w godzinach 7.00-16.00 na drodze dojazdowej odbywać się będzie transport niezbędny do prawidłowego funkcjonowania budowy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze dojazdowej na teren GPZ Biadoliny zwracamy się z prośbą o nie pozostawianie pojazdów w w/w dniach wzdłuż jezdni. Pozostawione pojazdy, które będą uniemożliwiać dojazd na teren GPZ zostaną usunięte przez odpowiednie służby na koszt ich właściciela.

Poniżej cała treść informacji wraz z mapą dojazdu:

Informacja

W dniu 24 grudnia 2020r. Urząd Gminy Dębno będzie nieczynny

2.12.2020
W dniu 24 grudnia 2020r. Urząd Gminy Dębno będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że Zgodnie z Zarządzeniem Nr 66-W-2020 Wójta Gminy Dębno z dnia 1 grudnia 2020r. dzień 24 grudnia 2020 r.  (Wigilia)  został ustalony dniem wolnym od pracy dla Urzędu. W związku z powyższym w tym dniu Urząd Gminy w Dębnie będzie nieczynny.

Badania mammograficzne

1.12.2020
Badania mammograficzne

Serdecznie zapraszamy mieszkanki Gminy Dębno w wieku 50 – 69 lat (rocznik 1951- 1970), na bezpłatne badania mammograficzne, które zostaną przeprowadzone w ramach umowy z NFZ 3 grudnia 2020 r. w godzinach 09.00-16.00, Informacja i zapisy: 12 6330218, 503 777 651

Mammobus zostanie ustawiony na parkingu Urzędu Gminy Dębno (od strony północnej budynku).

Informacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

1.12.2020
Informacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (NIZP-PZH) informuje, że w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 dokonał kolejnej aktualizacji ogólnodostępnej (e-Baza), dostępnej obecnie pod adresem: https://izomery.pzh.gov.pl

Konsultacje w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

1.12.2020
Konsultacje w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.

Utrudnienia w ruchu w Woli Dębińskiej

1.12.2020
Utrudnienia w ruchu w Woli Dębińskiej

Urząd Gminy Dębno informuje, iż od 1 grudnia br. ruszają prace przy modernizacji drogi w miejscowości Wola Dębińska od tzw. drogi Bieleckiej koło stadionu LKS ORZEŁ w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej, w związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na tym odcinku drogi.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość oraz o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

 

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 87

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12