Ostatnie wydarzenia

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Jaworsko, Sufczyn

18.03.2019
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Jaworsko, Sufczyn

W minioną sobotę (tj. 16.03.2019 r.) i niedzielę (17.03.2019 r.), podczas zorganizowanych zebrań wiejskich, wybrani zostali kolejni Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich w miejscowościach: Jaworsko i Sufczyn.

„Małopolski e-Senior” kolejna grupa rozpoczęła szkolenie

15.03.2019
„Małopolski e-Senior” kolejna grupa rozpoczęła szkolenie

W dniu 14 marca odbyły się pierwsze zajęcia kolejnej grupy seniorów w ramach projektu „Małopolski e–Senior”. Przypominamy, że realizowany jest on na terenie Gminy Dębno w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Perła, Doły, Łysa Góra

11.03.2019
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Perła, Doły, Łysa Góra

W ostatnich dniach, podczas zorganizowanych zebrań wiejskich, mieszkańcy Perły (08.03.2019r.), Dołów (09.03.2019r.) oraz Łysej Góry (10.03.2019r.) wybrali Sołtysów i członków Rad Sołeckich, którzy będą pełnić swoje funkcje przez następnych 5 lat.

Dzień Sołtysa

11.03.2019
Dzień Sołtysa

Drodzy Sołtysi,

z okazji przypadającego dziś Dnia Sołtysa i w świetle wyborów, w czasie których mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli pragnę podziękować wszystkim, którzy na przestrzeni ostatnich lat pełnili funkcję Sołtysów na terenie naszej gminy oraz będą ją pełnić w latach następnych. Zaangażowanie, jakie wkładają Państwo w tę pracę, daje owoce, z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy sołectw, a Wasza pomoc w realizacji wielu podejmowanych przedsięwzięć jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju naszej Małej Ojczyzny, na której wspólne dobro pracujemy razem. Chciałbym Państwu również w dniu Waszego Święta życzyć satysfakcji z efektów wykonywanej pracy oraz motywacji do jej kontynuowania i podejmowania stale nowych wyzwań i zadań.

Z wyrazami szacunku, Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8.03.2019
Międzynarodowy Dzień Kobiet

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, Urząd Gminy Dębno odwiedzili wychowankowie Publicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej. Przedszkolaki przygotowały występ artystyczny, podczas którego tańczyły, śpiewały i recytowały wierszyki w ten sposób składając życzenia wszystkim Paniom z okazji ich święta.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

8.03.2019
Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie,

Z okazji dzisiejszego Święta pragnę złożyć serdeczne życzenia zdrowia i wytrwałości. Niech każdy dzień Waszego życia będzie przepełniony radością i szczęściem. Niech otacza Was miłość najbliższych osób.

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski i Przewodniczący Rady Gminy Dębno Piotr Matura

Zimowe szaleństwo na stoku dobiegło końca

7.03.2019
Zimowe szaleństwo na stoku dobiegło końca

W Gminie Dębno zakończył się projekt „Jeżdżę z głową” - edycja na 2019 rok, którego realizacja rozpoczęła się 14 stycznia. Zajęcia, zorganizowane w ramach projektu, przeznaczone były dla dzieci ze szkół podstawowych. Wzięło w nich udział 235 uczniów, z 8 placówek oświatowych działających na terenie gminy Dębno.

Promesa dla Gminy Dębno

4.03.2019
Promesa dla Gminy Dębno

2 marca 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Pani Premier Beata Szydło, Pan Minister Joachim Brudziński oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, wręczyli Wójtowi Gminy Dębno, Wiesławowi Kozłowskiemu promesę w wysokości  1 mln 40 tys. złotych. 

"e-Senior" w Gminie Dębno

4.03.2019
"e-Senior" w Gminie Dębno

Pierwsza grupa Seniorów zakończyła udział w  projekcie „Małopolski e-Senior”, który jest organizowany przez Gminę Dębno przy współudziale Fundacji Instytut Myśli Innowacyjnej.

Spacer z historią w tle, czyli Łysa Góra i budowana ścieżka historyczna

4.03.2019
Spacer z historią w tle, czyli Łysa Góra i budowana ścieżka historyczna

Historia Łysej Góry związana jest m.in. z produkcją ceramiki wytwarzanej na szeroką skalę w czasach świetności Zakładu Ceramicznego „Kamionka”, którego wyroby były znane w całej Polsce. Obecnie już tylko nieliczne osoby pamiętają sposób wykonywania łysogórskiej ceramiki, a bez wątpienia jest to produkt lokalny, który należy ocalić od zapomnienia.

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » Ogłoszenia

Ochrona roślin bezpieczna dla zapylaczy

14.03.2019
Ochrona roślin bezpieczna dla zapylaczy

Pszczoły i inne owady zapylające stanowią integralną część ekosystemów. Odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin uprawnych i dzikiej flory. Szacuje się, że około 78% wszystkich gatunków roślin występujących na ziemi jest owadopylna (w tym ponad 200 gatunków roślin uprawnych). Tak więc zapylenie przez owady zapewnia przede wszystkim przetrwanie większości gatunków świata ożywionego.

Wyniki otwartego konkursu ofert

13.03.2019
Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Dębno ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku:

Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych w 2019 rok.

Konkurs na stanowiska Dyrektorów placówek szkolnych na terenie gminy Dębno

7.03.2019
Konkurs na stanowiska Dyrektorów placówek szkolnych na terenie gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno ogłasza konkurs dla kandydatów na stanowiska Dyrektorów następujących placówek szkolnych:

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Pułkownika Tadeusza Dłubacza w Sufczynie.

Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Dębno

5.03.2019
Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Dębno

Urząd Gminy Dębno informuje, iż w dniach od 5 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. na terenie Gminy Dębno przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

4.03.2019
Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na dziennik podawczy Urzędu Gminy Dębno, wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ofertę na zadanie pod tytułem „Profilaktyka w górach i na kajakach” złożyła Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Porąbce Uszewskiej.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

28.02.2019
Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2019 roku.

NGO mogą zdobyć pieniądze na wkład własny

28.02.2019
NGO mogą zdobyć pieniądze na wkład własny

Pracujesz w organizacji pozarządowej, która przygotowuje ciekawy projekt dla mieszkańców regionu, ale nie masz jeszcze zebranych środków na wymagany wkład własny? Warto zainteresować się ogłoszonym właśnie otwartym konkursem ofert, w ramach którego można zdobyć pieniądze na ten cel. Województwo Małopolskie na wkłady własne dla NGO przeznacza w tym roku w sumie 190 tys. zł.

Nauka dla Ciebie ‒ druga edycja konkursu dla nauczycieli i uczniów

28.02.2019
Nauka dla Ciebie ‒ druga edycja konkursu dla nauczycieli i uczniów

Projekt elektronicznego ucha, tunel aerodynamiczny, kałużator i układ pomiarowy do badania oddziaływań magnetycznych ‒ to projekty, które zwyciężyły w ubiegłorocznej edycji konkursu „Nauka dla Ciebie”. Właśnie ruszył nabór do drugiej edycji konkursu. Jeśli jesteś ambitnym nauczycielem lubiącym wyzwania i potrafiącym przekazać naukową pasję swoim uczniom ‒ ten konkurs jest przeznaczony właśnie dla Ciebie.

Wyborcze zebrania wiejskie

27.02.2019
Wyborcze zebrania wiejskie

W związku z końcem dotychczasowej kadencji sołtysów, Wójt Gminy Dębno zaprasza na zebrania wiejskie, których tematem będą wybory sołtysów oraz rad sołeckich.

 

Apel do mieszkańców o niedokarmianie dzikiej zwierzyny

25.02.2019
Apel do mieszkańców o niedokarmianie dzikiej zwierzyny

Urząd Gminy Dębno apeluje do mieszkańców o niedokarmianie dzikiej zwierzyny (głównie dzików) odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych tj. resztkami żywności. Przypominamy, że takie działanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122), ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018r. poz. 2033 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2018r. poz. 151 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r poz. 1967).

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 51

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12