GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Bezpieczny e-senior - rekrutacja do projektu

Bezpieczny e-senior - rekrutacja do projektu

16.07.2021
Bezpieczny e-senior - rekrutacja do projektu

Projekt „Bezpieczny e-Senior” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja do projektu

  • W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:  ukończenie 60. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
  • zamieszkanie na terenie jednego z 7 powiatów: nowosądeckiego, m. Nowy Sącz,
  • limanowskiego, brzeskiego, gorlickiego, nowotarskiego i tarnowskiego. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:  osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
  • osoba zamieszkująca obszar wiejski (2 pkt).

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.

Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 603

Informacje o projekcie: Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu, wśród 400 mieszkańców województwa małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz dyżurów w punktach konsultacyjnych. W ramach szkoleń przewidziano 5 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Szkolenia będą prowadzone w grupach 8 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:  

  • Metody oszustw w mediach społecznościowych,
  • Metody oszustw oparte na zaufaniu do instytucji,
  • Ograniczenie zaufania w Internecie,
  • Bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych,
  • Bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet.
  • Podczas szkoleń zostanie zapewniony catering oraz materiały szkoleniowe.

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12