GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Wyremontowane zostały kolejne odcinki dróg gminnych

Wyremontowane zostały kolejne odcinki dróg gminnych

30.12.2020
Wyremontowane zostały kolejne odcinki dróg gminnych

Pomimo niełatwego roku z uwagi na panującą w naszym kraju pandemię, gmina Dębno nie zwalniała tempa w realizacji inwestycji drogowych. Z myślą o poprawie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, kolejne dwa odcinki dróg gminnych zostały wyremontowane.

W Biadolinach Szlacheckich zmodernizowano tzw. drogę Osiedlową o długości 110 metrów.  Zakres przeprowadzonych robót objął między innymi wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie nawierzchni z mieszanek asfaltowych oraz ścięcie i uzupełnienie poboczy. Środki finansowe na to zadanie w kwocie 55 502,52 złotych pochodziły z budżetu Gminy Dębno.

Zrealizowany został również remont drogi gminnej w Sufczynie dz.nr 417 o długości 215 metrów. Koszt inwestycji wyniósł 72 006,02 złotych z czego 28 000,00 złotych pochodziło z Funduszu Sołeckiego sołectwa Sufczyn. Prace polegały na ułożeniu nowych krawężników, położeniu nawierzchni z mieszanki asfaltowej i regulacji studzienek.

 

 

 

Wyremontowane zostały kolejne odcinki dróg gminnych
Wyremontowane zostały kolejne odcinki dróg gminnych
Wyremontowane zostały kolejne odcinki dróg gminnych
Wyremontowane zostały kolejne odcinki dróg gminnych
Wyremontowane zostały kolejne odcinki dróg gminnych
Wyremontowane zostały kolejne odcinki dróg gminnych
Wyremontowane zostały kolejne odcinki dróg gminnych

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12