GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dębno

Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dębno

9.07.2020
Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dębno

Dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 266 337,81 złotych, wykonywane są prace instalacji fotowoltaicznych przez firmę ”HYMON ENERGY” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na budynkach użyteczności publicznej, takich jak Urząd Gminy Dębno, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie.

Celem realizacji programu jest poprawa jakości powietrza i środowiska naturalnego w naszej Gminie, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Efektem realizacji projektu będzie również ograniczenie środków publicznych przeznaczanych na zakup energii elektrycznej od zewnętrznych dostawców.

Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dębno
Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dębno

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12