GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Kolejny rok z rzędu Wójt jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Kolejny rok z rzędu Wójt jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium

30.06.2020
Kolejny rok z rzędu Wójt jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Dzisiaj, 30 czerwca br., odbyła się bardzo ważna sesja, tj. sesja absolutoryjna podczas której Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski przedstawił Raport o Stanie Gminy Dębno za rok 2019. Po wysłuchaniu Pana Wójta odbyło się głosowanie, w którym wszyscy Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy wotum zaufania.

W dalszej części obrad rozpatrzone zostało i zatwierdzone sprawozdanie finansowe  oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębno za rok 2019. Przestawiona została również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Dębno. Następnie Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dębno  przedstawiła wniosek i opinię w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Dębno za rok 2019.

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski uzyskał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Kolejny rok z rzędu Wójt jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium
Kolejny rok z rzędu Wójt jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12