GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » 8 lipca upływa termin naboru na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

8 lipca upływa termin naboru na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

15.06.2020
8 lipca upływa termin naboru na rachmistrzów do  Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Przypominamy, iż 15 czerwca 2020 ruszył nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym, który odbędzie się na terenie Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r.  Kandydatury na to stanowisko można składać od 15 czerwca do 8 lipca br.

Osoby zgłaszające swoje kandydatury do pełnienia funkcji rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., powinny spełniać niżej wymienione wymagania:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Dębno,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Kandydaturę na rachmistrza terenowego należy zgłosić pisemnie, wypełniając dedykowany formularz osobowy wraz z załącznikami dostępny do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębno, a następnie składając go łącznie z pozostałymi wymaganymi załącznikami, na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2020 r.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego spisu rolnego dostępne są na stronach:

– Główny Urząd Statystyczny https://spisrolny.gov.pl,

– Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębno.

Ogłoszenie

Zgłoszenie kandydata

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych

RODO


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12