Bezpłatna aplikacja " Kwarantanna domowa"

26.03.2020
Bezpłatna aplikacja " Kwarantanna domowa"

Dla osób przebywających w kwarantannie domowej dostępna jest do pobrania aplikacja "Kwarantanna domowa" więcej informacji w linku poniżej: 

http://brzesko.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/aplikacja-kwarantanna-domowa-ruszyl-proces-jej-udostepniania-22

  

Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

26.03.2020
Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

W momencie, kiedy państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem.

Aby w takiej sytuacji uzyskać świadczenie z tytułu choroby, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego do wypłacającego świadczenie (np. do pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS).

  

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

25.03.2020
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez rząd z dnia 24 marca br. informujemy, że zostały wprowadzone nowe zasady ochrony w walce z koronawirusem, od 25 marca 2020r. do 11 kwietnia 2020r. - włącznie, nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi.

 

  

Obowiązkowa akcja deratyzacji na terenie Gminy Dębno

25.03.2020
Obowiązkowa akcja deratyzacji na terenie Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno informuje o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji na terenie Gminy Dębno w dniach 15 kwietnia do 31 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 25 marca poniżej:

Zarządzenie   

ARiMR: Po dopłaty sięgnij z domu

25.03.2020
ARiMR: Po dopłaty sięgnij z domu

Mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, małopolscy rolnicy najlepiej w kraju radzą sobie z wnioskowaniem o dopłaty za 2020 rok.

Już ponad 12 tysięcy oświadczeń i wniosków elektronicznych wpłynęło do ARiMR. Oznacza to, że przeszło 10% osób spośród tych, które ubiegały się o płatności w ubiegłym roku, dopełniło formalności.

  

Zmiana organizacji czasu pracy w Urzędzie Gminy Dębno

23.03.2020
Zmiana organizacji czasu pracy w Urzędzie Gminy Dębno

W związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, iż z dniem 23 marca br. zarządzeniem nr 18/W/2020 Wójta Gminy Dębno zmianie uległy godziny pracy Urzędu Gminy. Urząd będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30 do odwołania. Jednocześnie przypominamy, że mieszkańców obsługujemy wyłącznie w trybie elektronicznym i telefonicznym.

Zarządzenie Wójta Gminy Dębno poniżej:

Zarządzenie 

Zasady kwarantanny zbiorowej w powiecie brzeskim

20.03.2020
Zasady kwarantanny zbiorowej w powiecie brzeskim

Bardzo ważna informacja dla wszystkich objętych obowiązkową, 14-dniową kwarantanną oraz dla ich rodzin. Apelujemy o odpowiedzialne i przemyślane decyzje.

Poniżej plakat z zasadami kwarantanny zbiorowej w powiecie brzeskim:

FIO Małopolska Lokalnie - przedłuża termin naboru

20.03.2020
FIO Małopolska Lokalnie - przedłuża termin naboru

Z uwagi na za zaistniałą sytuację epidemiczną zostaje przedłużony nabór w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie. Młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać wnioski przez generator dostępny na stronie http://malopolskalokalnie.pl/ do godziny 15.00 w dniu 27 marca 2020 roku.

  

Ludowe Kluby Sportowe z podpisanymi umowami na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu

18.03.2020
Ludowe Kluby Sportowe z podpisanymi umowami na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu

Ludowe Kluby Sportowe, podpisały umowy dotacyjne. Z przedstawicielem każdego z klubów Wójt Gminy Dębno spotkał się na oficjalnym podpisaniu umów na realizację projektów. Podczas, spotkania Wójt Gminy zaznaczał, że sport jest nieodłącznym elementem naszego życia, a działalność klubów sportowych jest niezwykle ważna w sportowej aktywizacji społeczności lokalnej.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dla osób objętych kwaranntanną dotyczący postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi

17.03.2020
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dla osób objętych kwaranntanną dotyczący postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego dotyczącego zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku przekazuje w załączeniu zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla osób objętych kwarantanną.

Zalecenia dla osób objętych kwarantanną COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi  

  

Pokaż wszystkie

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12