URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Stanowiska ds. kadr i płac

Strona główna » RODO » Stanowiska ds. kadr i płac

Stanowiska ds. kadr i płac realizują zadania z zakresu:

 • prowadzenia spraw kadrowych, płacowych i socjalnych pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych, w tym oświaty
 • obsługi księgowo-finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • prowadzenia spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników
  Imię i nazwisko stanowisko nr pokoju kontakt                   
  Magdalena Bator
  inspektor ds. kadr pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Oświatowych
  109 14 631 85 80
  Magdalena Nalepka inspektor ds. płac Jednostek Oświatowych 114 14 631 85 70
  Elżbieta Gurgul inspektor ds. płac pracowników samorządowych Urzędu Gminy, obsługa PKZP oraz ZFŚS 114 14 631 85 70

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12