URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Referat Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji

Strona główna » RODO » Referat Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji

Referat Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji realizuje zadania z zakresu: 

  • przygotowania oraz wdrażania projektów realizowanych przez gminę w oparciu o środki zewnętrzne
  • przygotowania i rozliczania zadań wyodrębnionych jako fundusz sołecki
  • prowadzenia gminnej ewidencji zabytków
  • promocji Gminy Dębno oraz jej walorów turystycznych i historycznych
  • realizacji zadań związanych z nadaniem tytułów oraz przeprowadzenia konkursów gminnych
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach kultury
  • monitorowania Strategii Rozwoju Gminy
  • prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem, konserwacją, modernizacją i remontami gminnych dróg, ulic, mostów, placów, oświetlenia ulicznego i rowów przydrożnych
  • prowadzenia ewidencji, przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych

 

Imię i nazwisko   
stanowisko nr pokoju Kontakt
Karolina Myszka

kierownik Referatu

inspektor ds. realizacji inwestycji z zakresu dróg publicznych, placy postojowych i oświetlenia ulicznego

212  14 631 85 55      
Grzegorz Zarych
podinspektor ds. funduszy zewnętrznych
213
14 631 85 56
Anna Jakubas
podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, realizacji Strategii Rozwoju Gminy oraz realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury 213

14 631 85 56

Karolina Chrząszcz podinspektor ds. realizacji funduszu sołeckiego 213 14 631 85 56
Ilona Pajonk inspektor ds. zamówień publicznych 209 14 631 85 84
Magdalena Wróbel stanowisko ds. promocji 208

14 631 85 83

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12