URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Referat Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji

Strona główna » Tarcza Antykryzysowa » Referat Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji

Referat Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji realizuje zadania z zakresu: 

  • przygotowania oraz wdrażania projektów realizowanych przez gminę w oparciu o środki zewnętrzne
  • przygotowania i rozliczania zadań wyodrębnionych jako fundusz sołecki
  • prowadzenia gminnej ewidencji zabytków
  • promocji Gminy Dębno oraz jej walorów turystycznych i historycznych
  • realizacji zadań związanych z nadaniem tytułów oraz przeprowadzenia konkursów gminnych
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach kultury
  • monitorowania Strategii Rozwoju Gminy
  • prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem, konserwacją, modernizacją i remontami gminnych dróg, ulic, mostów, placów, oświetlenia ulicznego i rowów przydrożnych
  • prowadzenia ewidencji, przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych

 

Imię i nazwisko   
stanowisko nr pokoju Kontakt e-mail
Karolina Myszka

kierownik Referatu

inspektor ds. realizacji inwestycji z zakresu dróg publicznych, placy postojowych i oświetlenia ulicznego

212  14 631 85 55       karolina.myszka@gminadebno.pl
Grzegorz Zarych
podinspektor ds. funduszy zewnętrznych
213
14 631 85 87
grzegorz.zarych@gminadebno.pl
Karolina Chrząszcz podinspektor ds. realizacji funduszu sołeckiego 208 14 631 85 83
karolina.chrzaszcz@gminadebno.pl
Ilona Pajonk inspektor ds. zamówień publicznych 209 14 631 85 84 ilona.pajonk@gminadebno.pl
Magdalena Wróbel stanowisko ds. promocji 213

14 631 85 87

magdalena.wrobel@gminadebno.pl
Katarzyna Dudek -Mól 

stanowisko ds. działań promocyjno-informacyjnych, rozwoju gospodarczego oraz Strategii Rozwoju Gminy Dębno

 
213 14 631 85 64 katarzyna.dudek@gminadebno.pl
Mariola Jewuła

stanowisko ds. funduszy zewnętrznych oraz realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury 

213 14 631 85 64 mariola.jewula@gminadebno.pl
Emilia Mietelska

stanowisko ds. realizacji inwestycji z zakresu dróg publicznych, placy postojowych i oświetlenia ulicznego


212 14 631 85 55 emilia.mietelska@gminadebno.pl

    

    

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12