URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Referat Ewidencji, Spraw Społecznych i Sportu

Strona główna » Deklaracja dostepności » Referat Ewidencji, Spraw Społecznych i Sportu

 

Referat Ewidencji, Spraw Społecznych i Sportu realizuje sprawy mieszczące się w obszarach:

 • ewidencji ludności, zameldowania i wydawania dowodów osobistych
 • ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji polityki społecznej gminy
 • współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
 • współpracy z klubami, stowarzyszeniami i szkołami w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej
 • obsługi i funkcjonowania Hali widowiskowo-sportowej w Dębnie
 • organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych  Imię i nazwisko stanowisko
  nr pokoju kontakt                           
  e-mail
  Anna Jakubas
  kierownik Referatu
  216
  14 631 85 56  
   anna.jakubas@gminadebno.pl
  Barbara Szostak

  inspektor  ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw zameldowania, profilaktyki uzależnień oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi

  101
  14 631 85 58
  barbara.szostak@gminadebno.pl
  Agata Batko
  inspektor ds. współpracy z OSP, ewidencji gospodarczej, sprzedaży alkoholi i transportu publicznego 102
  14 631 85 66 
  agata.batko@gminadebno.pl
  Agnieszka Grochola inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw zameldowania 101
  14 631 85 63
  agnieszka.grochola@gminadebno.pl
  Robert Matura podinspektor ds. sportu 102A 14 631 85 54 robert.matura@gminadebno.pl
  Michał Migda stanowisko ds. obsługi hali     michal.migda@gminadebno.pl


 

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12