Ostatnie wydarzenia

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2021
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty pracującym na terenie Gminy Dębno w placówkach oświaty, składam serdeczne życzenia zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję Państwu za poświęcenie i trud włożony w edukację oraz wychowanie młodzieży szkolnej. Dziękuję za kształtowanie kolejnych pokoleń, przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, uczenie postaw patriotycznych i empatii do drugiego człowieka. W Dniu Edukacji Narodowej życzę również Państwu zadowolenia z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz współtworzenia radości podopiecznych, bo jak mawiał Albert Einstein „Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.” - Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski

Noc Bibliotek w Gminie Dębno – podsumowanie wydarzenia

13.10.2021
Noc Bibliotek w Gminie Dębno – podsumowanie wydarzenia

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za liczne uczestnictwo w tegorocznej edycji Nocy Bibliotek w Gminie Dębno, która odbyła się 9 października w Gminnej Bibliotece w Porąbce Uszewskiej. Tegoroczne hasło „Czytanie wzmacnia” stało się punktem wyjścia do stworzenia programu wieczoru.

Remont drogi Pańska Góra w Łysej Górze

12.10.2021
Remont drogi Pańska Góra w Łysej Górze

Trwają prace przy remoncie nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Łysa Góra, tzw. Pańska Góra. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle, z którym podpisano umowę na realizację zadania.

Koszt całości inwestycji, to 159 285,00 zł. Zadanie to zostanie sfinansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowane zakończenie prac to listopad br.

„Małopolskie Pasieki na turystycznym szlaku 2021”

11.10.2021
„Małopolskie Pasieki na turystycznym szlaku 2021”

Gmina Dębno w partnerstwie z Tarnowską Organizacją Turystyczną realizuje projekt „Małopolskie Pasieki na turystycznym szlaku 2021”. W ramach realizacji projektu przy amfiteatrach w Dołach i w Łysej Górze powstały skwerki z roślinami miododajnymi. W miejscach tych posadzono drzewka i krzewy m.in. lipy, pigwowce, robinie, czy też pęcherznice. W ramach projektu, poza tym, że zostały utworzone tzw. kieszonkowe ogrody miododajne, to dodatkowo m.in. zostaną opracowane i wydane mapy.

Promocja Gminy Dębno – inicjatywa mieszkańców

8.10.2021
Promocja Gminy Dębno – inicjatywa mieszkańców

W dniu 19 września 2021 r. w Parku Etnograficznego w Tokarni miał miejsce "16. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny i Smaki Jesieni" natomiast w dniach 25 i 26 września 2021 r. w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie podczas XVIII już edycji Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej udział wzięli mieszkańcy Gminy Dębno, którzy przygotowali stoiska promocyjne. Wójt Gminy Dębno przekazał na ten cel gadżety promocyjne związane z naszą gminą.

Uroczyste podsumowanie konkursu Małopolska Wieś 2021

6.10.2021
Uroczyste podsumowanie konkursu Małopolska Wieś 2021

W dniu 29 września w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Małopolska Wieś 2021. Celem konkursu „Małopolska Wieś 2021” było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Łączna wysokość pomocy finansowej dla Laureatów Konkursu w 2021 roku wyniosła 480 tys. - mówił wicemarszałek Łukasz Smółka. W wydarzeniu uczestniczyli Zastępca Wójta Gminy Dębno Jacek Szklarz oraz sołtys wsi Dębno Paweł Biliński.

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciv COVID-19

4.10.2021
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciv COVID-19

Minister Zdrowia informuje, że rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2.

Więcej szczegółów znajduje się w: Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy oraz na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/komunikat-dot-podania-dawki-przypominajacej-oraz-dodatkowej-szczepionki-przeciwko-covid-19

Zakończył się remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sufczyn-Dwojanów

1.10.2021
Zakończył się remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sufczyn-Dwojanów

Zakończył się remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sufczyn-Dwojanów na odcinku o długości 1030 metrów. W ramach remontu wykonano nakładkę drogi na dł. 1030 m o szer. 2,7 m, oraz uzupełniono i utwardzono pobocza na całej długości drogi.  Wykonano również przepusty rurowe odwodnienie na dł. 920 m. Zadanie wykonano ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 160 000,00 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł ok. 360 tys.

Zima na sportowo – Gmina Dębno promuje sport!

30.09.2021
Zima na sportowo – Gmina Dębno promuje sport!

Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” rozstrzygnął konkurs grantowy „Moje miejsce na Ziemi”. Wśród nagrodzonych znalazła się Gmina Dębno, której przyznano dotację w wysokości 15 tys. zł. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji, w styczniu będziemy mogli zorganizować Otwarte Mistrzostwa Gminy Dębno w Koszykówkę 3x3 na hali widowiskowo-sportowej w Dębnie. Nasz zimowy kalendarz wydarzeń wzbogaci się o kolejne wydarzenie sportowe!mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do wynajmu

30.09.2021
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do wynajmu

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno przeznaczonych do wynajmu.

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » Ogłoszenia » Zaproszenie do udziału w Konkursie Fotograficznym pn. ,,Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze"

Zaproszenie do udziału w Konkursie Fotograficznym pn. ,,Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze"

17.05.2021
Zaproszenie do udziału w Konkursie Fotograficznym pn. ,,Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze"

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia konkursowego do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 14:00. Zgłoszenie należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Zgłoszenie do Konkursu Fotograficznego ,,Sercem i Migawką
czyli Gmina Dębno w kadrze”

Wydział Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji

 • Zgłoszenie należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Dębno wrzucając kopertę do skrzynki znajdującej się na parterze budynku Urzędu Gminy lub w pok. nr 212A bądź też wysyłając pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Dębnie, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno.

Zgłoszenie o którym mowa powinno zawierać:

 1. wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia,
 2. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 3. podpisaną umowę o przekazanie praw autorskich w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
 4. Nośnik CD bądź pendrive zawierający folder z pracą konkursową podpisany w sposób następujący: Praca konkursowa_Nazwisko Imię np. Praca konkursowa_Kowalski Jan. Folder powinien zawierać zdjęcia w wersji elektronicznej o preferowanych parametrach:

        - rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI, nie mniej niż 3000 px na dłuższym boku,

        - pliki w formacie JPG,

 • Fotografie muszą być wykonane na terenie gminy Dębno.
 • Praca powinna zawierać od 3 do 10 zdjęć zgłoszonych do Konkursu,
 • Zdjęcia zgłaszane do Konkursu należy podpisać w sposób: Tytuł zdjęcia, numer oraz miejsce wykonania. Np. Niedzielne popołudnie_01_Zamek w Dębnie, Majowy spacer_02_ Grota w Porąbce Uszewskiej
 • Fotografie nie mogą być publikowane lub zgłaszane w innych konkursach
 • Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.
 1. dopuszcza się:

- korektę polepszającą jakość zdjęć np. wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie, nakładanie kolorowych filtrów,

 1. nie dopuszcza się:

- konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, usuwanie lub dodawanie elementów w wyniku obróbki graficznej.

- stosowania fotomontaży oraz kolaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych, a udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. Kategoria I – dorośli, kategoria II – dzieci oraz młodzież do 18 lat

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!

KATEGORIA I – DOROŚLI

Nagrodę główna za najlepszą pracę, a tym samym  1 miejsce w Konkursie:

*  Nagroda rzeczowa o wartości 1 000,00 zł

Jedna nagroda w kat. Dorośli za zajęcie 2  miejsca w Konkursie:

*  Nagroda rzeczowa o wartości 700,00 zł

Jedna nagroda w kat. Dorośli za zajęcie 3 miejsca w Konkursie:

* Nagroda rzeczowa o wartości 400,00 zł

 

KATEGORIA II – DZIECI ORAZ MŁODZIEŻ DO 18 LAT

Jedna nagroda główna za najlepszą pracę, a tym samym 1 miejsce w Konkursie:

*  Nagroda rzeczowa o wartości 700,00 zł

Jedna nagroda za zajęcie 2  miejsca w Konkursie:

*  Nagroda rzeczowa o wartości 500,00 zł

Jedną nagrodę za zajęcie 3 miejsca w Konkursie:

*  Nagroda rzeczowa o wartości 300,00 zł

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu fotograficznego pt. ,,Sercem i migawką
czyli Gmina Dębno w kadrze”
upływa dnia 28 maja 2021 r. o godz. 14:00

Zarządzenie Nr  55 / 2021 Wójta Gminy Dębno z dn. 12.04.2021 r.

Załączniki do pobrania:

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu pn. Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych


Wróć do ogłoszeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12