Ostatnie wydarzenia

Zaproszenie do udziału w II Turnieju Piłki Siatkowej pn. „Siatkarskie lato na orliku”

30.07.2021
Zaproszenie do udziału w II Turnieju Piłki Siatkowej pn. „Siatkarskie lato na orliku”

W niedziele, 15 sierpnia 2021 r. o godz. 14:00 na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” w Dębnie odbędzie się II Turnieju Piłki Siatkowej pn „Siatkarskie lato na orliku” o Puchar Wójta Gminy Dębno. W zawodach uczestniczyć mogą drużyny z terenu naszej gminy składające się z mieszkańców gminy. Składy mogą być uzupełnione graczami z poza terenu gminy na zasadach opisanych w regulaminie.

Zaproszenie do udziału w IV Dębińskiej Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego

30.07.2021
Zaproszenie do udziału w IV Dębińskiej Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego

W sobotę, 14 sierpnia 2021 r. wystartuję IV Dębińska Amatorska Liga Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Dębno rozgrywana na wielofunkcyjnym boisku Orlik. Prawo udziału w lidze mają zawodnicy, którzy są mieszkańcami Gminy Dębno, którzy nie są zawodowymi graczami tenisa ziemnego. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 13 sierpnia 2021r.: telefonicznie 507369351 lub osobiście u animatora na terenie Orlika oraz niezbędne jest doręczenie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych i zgód w wyżej wymienionym terminie: zgłoszenia do ligi  (załącznik nr 1 do regulaminu), oświadczeń pełnoletnich uczestników (załącznik nr 2 do regulaminu). Z ramienia Urzędu Gminy Dębno osobą do kontaktu jest Robert Matura 14 631 85 54

    Trening systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

    30.07.2021
    Trening systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

    W niedzielę 1 sierpnia, w ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17.00 nadany zostanie przez Ochotnicze Straże Pożarne akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe - dźwięk modulowany w okresie trzech minut.

    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie informuje

    30.07.2021
    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie informuje

    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do pubicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład Zasobu Właności Rolnej Skarbu Państwa.

    Jaworsko. Przebudowa pasów z budową chodnika

    29.07.2021
    Jaworsko. Przebudowa pasów z budową chodnika

    Gmina Dębno pozyskała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa na przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Jaworsko, przy budynku szkoły. W ramach zadania zaplanowano przebudowę obecnego przejścia dla pieszych polegającą m.in. budowie progu zwalniającego, zwężeniu jezdni oraz na odnowieniu pasów. Dodatkowo w ramach zadania zaplanowano budowę chodnika wraz z krawężnikiem na odcinku ok.170 m.

    Małopolska szuka dobroczyńców i najlepszych organizacji pozarządowych

    28.07.2021
    Małopolska szuka dobroczyńców i najlepszych organizacji pozarządowych
    Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? A może znasz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagród „Amicus Hominum” i Kryształy Soli”. Do 16 sierpnia 2021 r. trwa nabór zgłoszeń. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka na zgłoszenia kandydatur do honorowych nagród „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych oraz „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

    Zaproszenie do udziału w IV Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno

    28.07.2021
    Zaproszenie do udziału w IV Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno

    W niedzielę, 8 sierpnia 2021 r. o godz. 14:00 przy scenie w Dołach odbędzie się IV Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno. W zawodach uczestniczyć mogą drużyny z poszczególnych sołectw z terenu gminy Dębno, które do 30.07.2021 zgłoszą swój udział w Referacie Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji (II piętro, p.212A). Każde sołectwo może reprezentować tylko 1 drużyna.

    Drużyny, zgłoszone do turnieju, rywalizując o miano najlepszej wsi. Zawodnicy będą musieli wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, ale również zręcznością i pomysłowością.

    Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu i do wspierania swojej reprezentacji.

    Informacja o kwalifikacji wojskowej

    26.07.2021
    Informacja o kwalifikacji wojskowej

    Urząd Gminy Dębno  informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2021 r., kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Dębno, zostanie przeprowadzona w dniach od 10 sierpnia 2021 r. do 12 sierpnia 2021 r., natomiast 6 września 2021 r. odbędzie się kwalifikacja kobiet.

    Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2002 r., oraz mężczyzn urodzonych w latach 1997 - 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej wzywane są również kobiety urodzone w latach 1997 – 2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

    Porąbcoki na IX Festiwalu Folklorystycznym MAKEDONKA 2021

    23.07.2021
    Porąbcoki na IX Festiwalu Folklorystycznym MAKEDONKA 2021

    W dniach 15 - 21 lipca 2021 r. Zespół Regionalny "Porąbcoki" uczestniczył w IX Festiwalu Folklorystycznym MAKEDONKA 2021 w miejscowości Ochryda. Wyjazd mógł odbyć się dzięki dofinansowaniu Gminy Dębno. Członkowie zespołu zwiedzili zabytki, historyczne miejsca w Ochrydzie i jej okolicach. Oprócz Zespołu Regionalnego "Porąbcoki" w festiwalu uczestniczyło 8 innych zespół z całej Europy, m.in. z Serbii, Rumunii czy też Czarnogóry. 

     

     

    Zaproszenie na koncert i wspólne patriotyczne śpiewanie pn. „Jesteś wolny”

    23.07.2021
    Zaproszenie na koncert i wspólne patriotyczne śpiewanie pn. „Jesteś wolny”

    Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, pn. „Jesteś wolny”. Będzie to koncert i wspólne patriotyczne śpiewanie pod Zamkiem w Dębnie. W niedzielę, 1 sierpnia o godz. 20:00, w 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odbędzie się na nowej, plenerowej scenie Dębińskiego Centrum Kultury, muzyczny hołd dla Powstańców Warszawskich. Wystąpią wokaliści ogniska muzycznego Dębińskiego Centrum Kultury oraz instruktorzy, którzy wykonają utwory poety K. K. Baczyńskiego, zarówno w nowych, a także, dobrze znanych aranżacjach. Dodatkowo na telebimie będą prezentowane, pierwszy raz w naszym regionie, koloryzowane, archiwalne zdjęcia z okresu Powstania Warszawskiego, znanego popularyzatora historii Mikołaja Kaczmarka z Warszawy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Dębno Pan Wiesław Kozłowski.

    Drukuj drukuj

    Ogłoszenia

    Strona główna » Ogłoszenia » Zaproszenie do udziału w Konkursie Fotograficznym pn. ,,Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze"

    Zaproszenie do udziału w Konkursie Fotograficznym pn. ,,Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze"

    17.05.2021
    Zaproszenie do udziału w Konkursie Fotograficznym pn. ,,Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze"

    Warunki uczestnictwa:

    Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia konkursowego do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 14:00. Zgłoszenie należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

    Zgłoszenie do Konkursu Fotograficznego ,,Sercem i Migawką
    czyli Gmina Dębno w kadrze”

    Wydział Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji

    • Zgłoszenie należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Dębno wrzucając kopertę do skrzynki znajdującej się na parterze budynku Urzędu Gminy lub w pok. nr 212A bądź też wysyłając pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Dębnie, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno.

    Zgłoszenie o którym mowa powinno zawierać:

    1. wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia,
    2. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
    3. podpisaną umowę o przekazanie praw autorskich w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
    4. Nośnik CD bądź pendrive zawierający folder z pracą konkursową podpisany w sposób następujący: Praca konkursowa_Nazwisko Imię np. Praca konkursowa_Kowalski Jan. Folder powinien zawierać zdjęcia w wersji elektronicznej o preferowanych parametrach:

            - rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI, nie mniej niż 3000 px na dłuższym boku,

            - pliki w formacie JPG,

    • Fotografie muszą być wykonane na terenie gminy Dębno.
    • Praca powinna zawierać od 3 do 10 zdjęć zgłoszonych do Konkursu,
    • Zdjęcia zgłaszane do Konkursu należy podpisać w sposób: Tytuł zdjęcia, numer oraz miejsce wykonania. Np. Niedzielne popołudnie_01_Zamek w Dębnie, Majowy spacer_02_ Grota w Porąbce Uszewskiej
    • Fotografie nie mogą być publikowane lub zgłaszane w innych konkursach
    • Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.
    1. dopuszcza się:

    - korektę polepszającą jakość zdjęć np. wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie, nakładanie kolorowych filtrów,

    1. nie dopuszcza się:

    - konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, usuwanie lub dodawanie elementów w wyniku obróbki graficznej.

    - stosowania fotomontaży oraz kolaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików.

    Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych, a udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. Kategoria I – dorośli, kategoria II – dzieci oraz młodzież do 18 lat

    NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!

    KATEGORIA I – DOROŚLI

    Nagrodę główna za najlepszą pracę, a tym samym  1 miejsce w Konkursie:

    *  Nagroda rzeczowa o wartości 1 000,00 zł

    Jedna nagroda w kat. Dorośli za zajęcie 2  miejsca w Konkursie:

    *  Nagroda rzeczowa o wartości 700,00 zł

    Jedna nagroda w kat. Dorośli za zajęcie 3 miejsca w Konkursie:

    * Nagroda rzeczowa o wartości 400,00 zł

     

    KATEGORIA II – DZIECI ORAZ MŁODZIEŻ DO 18 LAT

    Jedna nagroda główna za najlepszą pracę, a tym samym 1 miejsce w Konkursie:

    *  Nagroda rzeczowa o wartości 700,00 zł

    Jedna nagroda za zajęcie 2  miejsca w Konkursie:

    *  Nagroda rzeczowa o wartości 500,00 zł

    Jedną nagrodę za zajęcie 3 miejsca w Konkursie:

    *  Nagroda rzeczowa o wartości 300,00 zł

     

    Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu fotograficznego pt. ,,Sercem i migawką
    czyli Gmina Dębno w kadrze”
    upływa dnia 28 maja 2021 r. o godz. 14:00

    Zarządzenie Nr  55 / 2021 Wójta Gminy Dębno z dn. 12.04.2021 r.

    Załączniki do pobrania:

    Regulamin konkursu fotograficznego pt. Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze

    Formularz zgłoszeniowy do Konkursu pn. Sercem i migawką czyli Gmina Dębno w kadrze

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

    Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych


    Wróć do ogłoszeń

    Kapliczki Małopolski     

    W górę
    Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
    Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
    nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12