Ostatnie wydarzenia

Trzy obiekty użyteczności publicznej zostaną poddane termomodernizacji

4.12.2020
Trzy obiekty użyteczności publicznej zostaną poddane termomodernizacji

Gmina Dębno znalazła się na liście projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dębno.  

Kwota pozyskanej dotacji na tą inwestycje dla Gminy Dębno to  940 844,54 złotych.

Ruszyły prace modernizacyjne drogi w Woli Dębińskiej

2.12.2020
Ruszyły prace modernizacyjne drogi w Woli Dębińskiej

W dniu wczorajszym rozpoczęły się prace przy modernizacji drogi  w miejscowości Wola Dębińska od tzw. drogi Bieleckiej koło stadionu LKS ORZEŁ w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej.

Zadanie wykonywane jest w ramach dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Aktualnie trwają prace przy frezowaniu starej nawierzchni drogi oraz przy budowie brakującej części chodnika.

Dobiegły końca remonty kolejnych dróg

27.11.2020
Dobiegły końca remonty kolejnych dróg

Drogi na terenie gminy Dębno są sukcesywnie modernizowane. Niedawno zakończono prace przy remoncie trzech z nich. Wykonane prace dotyczyły poprawy nawierzchni na drogach: w Niedźwiedzy, Maszkienicach i Dębnie.

Podsumowanie XXV Sesji Rady Gminy Dębno

27.11.2020
Podsumowanie XXV Sesji Rady Gminy Dębno

W dniu 27 listopada 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się już XXV posiedzenie Rady Gminy Dębno obecnej kadencji. Podczas obrad podjęto m.in. uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno, uchwałę odnośnie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Ponadto Rada Gminy Dębno przegłosowała przyjęcie „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.

Hala widowiskowo-sportowa zachęca do aktywności

20.11.2020
Hala widowiskowo-sportowa zachęca do aktywności

Zakończyła się rozpoczęta jesienią 2018 roku budowa pierwszej pełnowymiarowej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie. Budowa obiektu trwała zaledwie dwa lata.

Hala widowiskowo-sportowa to najnowocześniejszy i największy tego typu obiekt w naszym powiecie.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

20.11.2020
Życzenia z okazji  Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć serdeczne życzenia i wyrazy uznania wszystkim Pracownikom Socjalnym za trud włożony w szlachetną pracę na rzecz drugiego człowieka.

Dziękuję za Wasze poświęcenie, wytrwałość i wielkie zaangażowanie w pomoc potrzebującym. 

W dniu Waszego święta życzę dużo zdrowia, radości, pomyślności, aby każdy dzień pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji.

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski  

Kolejne środki finansowe dla Gminy Dębno

18.11.2020
Kolejne środki finansowe dla Gminy Dębno

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej , Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Gmina Dębno otrzymała środki finansowe w wysokości ponad 401 tysięcy złotych  na realizację projektu pn. ”Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dębno w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.

Drogi dojazdowe do pól po remoncie

16.11.2020
Drogi dojazdowe do pól po remoncie

Niedawno zakończone zostały prace remontowe na drogach dojazdowych do gruntów rolnych, na które Gmina Dębno pozyskała  80 848,00 złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Dzięki dotacji, jak również środkom pochodzącym z budżetu gminy Dębno zmodernizowano dwie drogi w miejscowościach Porąbka Uszewska i Sufczyn.

Koniec roku z kolejnym dofinansowaniem

13.11.2020
Koniec roku z kolejnym dofinansowaniem

Gmina Dębno otrzymała kolejne środki finansowe w ramach dodatkowego naboru z Funduszu Dróg Samorządowych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Kwota pozyskanych środków to  350 540,00 złotych.  Dzięki tym środkom  przebudowie zostanie poddany ponad półkilometrowy odcinek  drogi gminnej w  miejscowości  Wola Dębińska od tzw. drogi Bieleckiej koło stadionu LKS ORZEŁ w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej.

Uczcijmy Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2020
Uczcijmy Narodowe Święto Niepodległości

11 listopad to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu - Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie w 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała Niepodległość. Po latach rozbiorów, powstaniach narodowych, zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli niepodległość dla Polski. Ogromną rolę w tym odegrał pierwszy marszałek Polski - Józef Piłsudski.

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » Ogłoszenia » Zmiana rozkładu jazdy busów nowych linii komunikacyjnych

Zmiana rozkładu jazdy busów nowych linii komunikacyjnych

11.09.2020
Zmiana rozkładu jazdy busów nowych linii komunikacyjnych

Wójt Gminy Dębno informuje, że od dnia 14 września 2020 roku zmianie ulegną rozkłady jazdy busów nowych linii komunikacyjnych na terenie Gminy Dębno na trasach:

Biadoliny Szlacheckie PKP – Niedźwiedza,

Biadoliny Szlacheckie PKP – Jaworsko,

Wola Dębińska – Jastew- Maszkienice – Wola Dębińska.

Rozkłady jazdy busów zostaną umieszczone na przystankach zlokalizowanych wzdłuż trasy jakimi  poruszają się nowe linie komunikacyjne oraz dostępne do pobrania poniżej:

Biadoliny Szlacheckie PKP – Niedźwiedza

Biadoliny Szlacheckie PKP – Jaworsko

Wola Dębińska – Jastew- Maszkienice – Wola Dębińska

Informujemy, że środki ze sprzedaży biletów nie stanowią dochodu do budżetu gminy Dębno.

 

 


Wróć do ogłoszeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12