EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » EDUKACJA » Wydarzenia szkolne » Szkolenie dla nauczycieli - Program profilaktyczny pn: Przyjaciele Zippiego

Szkolenie dla nauczycieli - Program profilaktyczny pn: Przyjaciele Zippiego

30.11.2018
Szkolenie dla nauczycieli - Program profilaktyczny pn: Przyjaciele Zippiego

W Urzędzie Gminy Dębno początkiem listopada zostało zorganizowane dwudniowe szkolenie dla nauczycieli chcących realizować wśród swoich uczniów rekomendowany program profilaktyczny pn: Przyjaciele Zippiego. W szkoleniu uczestniczyło czternastu nauczycieli z sześciu szkół. 

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-9 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu codziennym.

Realizując zajęcia, nauczyciele nie mówią dzieciom, co mają robić, które rozwiązanie problemu jest dobre, a które złe. Zachęcają ich do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym. Z ewaluacji programu wynika, iż jest on bardzo dobrze oceniany przez rodziców, którzy mają okazję zaobserwować przemiany swojego dziecka, ale też pochylić się nad jego problemami.

Programem Przyjaciele Zpippiego do końca roku szkolnego łącznie objętych zostanie blisko 200 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Łoniowej, Woli Dębińskiej, Maszkienicach, Jaworsku, Łysej Górze i Sufczynie.

Szkolenie dla nauczycieli - Program profilaktyczny pn: Przyjaciele Zippiego

Wróć do wydarzeń szkolnych

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12