SPORT

Drukuj drukuj

Aktualności sportowe

Strona główna » Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych » Aktualności sportowe » Zaproszenie do udziału w II Turnieju Piłki Siatkowej pn. „Siatkarskie lato na orliku”

Zaproszenie do udziału w II Turnieju Piłki Siatkowej pn. „Siatkarskie lato na orliku”

30.07.2021
Zaproszenie do udziału w II Turnieju Piłki Siatkowej pn. „Siatkarskie lato na orliku”

W niedziele, 15 sierpnia 2021 r. o godz. 14:00 na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” w Dębnie odbędzie się II Turnieju Piłki Siatkowej pn „Siatkarskie lato na orliku” o Puchar Wójta Gminy Dębno. W zawodach uczestniczyć mogą drużyny z terenu naszej gminy składające się z mieszkańców gminy. Składy mogą być uzupełnione graczami spoza terenu gminy na zasadach opisanych w regulaminie. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 11 sierpnia 2021r.:

  • telefonicznie 507369351
  • lub osobiście u animatora na terenie Orlika

oraz niezbędne jest doręczenie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych i zgód w wyżej wymienionym terminie:

  • zgłoszenia drużyny do otwartego turnieju piłki siatkowej  (załącznik nr 1 do regulaminu),
  • oświadczeń pełnoletnich uczestników (załącznik nr 2 do regulaminu).
  • oraz w sytuacji gdy zawodnikiem jest osoba nieletnia (minimalny wiek 16 lat) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 3 do regulaminu).

Z ramienia Urzędu Gminy Dębno osobą do kontaktu jest Robert Matura 14 631 85 54

Drużyny, zgłoszone do turnieju, rywalizując o miano najlepszej, będą musiały się wykazać sprawnością fizyczną oraz grą zespołową.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w rozgrywkach.

Regulamin Piłki Siatkowej

Załączniki 1 - zgłoszenie drużyny do udziału w II Turnieju Piłki Siatkowej pn „Siatkarskie lato na orliku” o Puchar Wójta Gminy Dębno

Załącznik 2 - oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika

Załącznik 3 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego

Zaproszenie do udziału w II Turnieju Piłki Siatkowej pn. „Siatkarskie lato na orliku”

Wróć do aktualności

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12