SPORT

Drukuj drukuj

Aktualności sportowe

Strona główna » Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych » Aktualności sportowe » Ogłoszenie wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe na realizację projektów z zakresu rozwoju sport

Ogłoszenie wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe na realizację projektów z zakresu rozwoju sport

15.04.2021
Ogłoszenie wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe na realizację projektów z zakresu rozwoju sport

Wyłonieni zostali wykonawcy zadania własnego Gminy Dębno z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno. Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dębno z dnia 15 kwietnia  2021 r., dotacje przyznano 7 organizacjom pozarządowym.

Wyłonieni wykonawcy wraz z przyznanymi dotacjami zostali wymienieni
w załączniku:

Zarządzenie w sprawie: wyłonienia wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu - doc

Zarządzenie nr 57.2021 Wójta Gminy Dębno z 15 kiwetnia 2021 r. - pdf

Oraz w BIP:

https://bip.malopolska.pl/debno,a,1918621,zarzadzenie-nr-57-2021-wojta-gminy-debno-z-dnia-15-kwietnia-2021-r-w-sprawie-wylonienia-wykonawcow-o.html


Wróć do aktualności

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12