GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Rekrutacja do projektu „Bezpieczny e-Senior”

Rekrutacja do projektu „Bezpieczny e-Senior”

13.09.2021
Rekrutacja do projektu „Bezpieczny e-Senior”

Projekt „Bezpieczny e-Senior” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja do projektu

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu: 

- ukończenie 60. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),

- zamieszkanie na terenie jednego z 7 powiatów: nowosądeckiego, m. Nowy Sącz, limanowskiego, brzeskiego, gorlickiego, nowotarskiego i tarnowskiego.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących: osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt), osoba zamieszkująca obszar wiejski (2 pkt).

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.

Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 603 Informacje o projekcie Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu, wśród 400 mieszkańców województwa małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz dyżurów w punktach konsultacyjnych.

W ramach szkoleń przewidziano 5 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Szkolenia będą prowadzone w grupach 8 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia: metody oszustw w mediach społecznościowych, metody oszustw oparte na zaufaniu do instytucji, ograniczenie zaufania w Internecie, bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych, bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet

BES_Informacje o projekcie

BeS_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_MLK

BES_Komplet dokumentów rekrutacyjnych


Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12