GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » „Bezpieczny e-Senior” - punkty konsultacyjne

„Bezpieczny e-Senior” - punkty konsultacyjne

13.09.2021
„Bezpieczny e-Senior” - punkty konsultacyjne

W ramach projektu „Bezpieczny e-Senior” realizowanego przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021 współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oprócz szkoleń pn. „Bezpieczny Senior w Internecie” w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dla osób powyżej 60 r.ż. korzystających z technologii teleinformacyjnych i Internetu będą działały punkty konsultacyjne.

W utworzonych punktach konsultacyjnych osoby powyżej 60 r.ż. będą miałymożliwość skorzystania z pomocy w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych oraz Internetu.Przykładowo można uzyskać pomoc w pobraniu wybranej aplikacji, założeniu konta, atakże informacje na temat bezpiecznego korzystania z aplikacji.  W ramach korzystania z punktów można  zgłaszać swoje problemy związane z technologią teleinformatyczną iInternetem i będzie udzielana pomoc w tym zakresie.


Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12