GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Remont drogi w Biadolinach Szlacheckich

Remont drogi w Biadolinach Szlacheckich

21.07.2021
Remont drogi w Biadolinach Szlacheckich

Trwają prace przy przebudowie drogi w miejscowości Biadoliny Szlacheckie. Prace remontowe polegają na wykonaniu nakładki na długości 455 m. oraz budowie chodnika dla pieszych wzdłuż remontowanej ulicy. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle. Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  oraz środków własnych. Planowana wartość zadania to 459 978,86 zł. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec roku.

Remont drogi w Biadolinach Szlacheckich
Remont drogi w Biadolinach Szlacheckich
Remont drogi w Biadolinach Szlacheckich
Remont drogi w Biadolinach Szlacheckich
Remont drogi w Biadolinach Szlacheckich

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12