GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego UKS Orlik Dębno

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego UKS Orlik Dębno

15.07.2021
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego UKS Orlik Dębno

Na dziennik podawczy Urzędu Gminy Dębno, wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ofertę na zadanie pod tytułem Zdrowe wakacje z UKS Orlik Dębno złożył Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Dębno.

Zgodnie z art. 19a. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębno, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 22 lipca 2021 r. (włącznie) do godz.15.30 w formie pisemnej, poprzez złożenie formularza uwag na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu, lub przesłanie go pocztą na adres Urzędu Gminy Dębno (Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno - decyduje data wpływu do Urzędu)

Załączniki do pobrania:

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego UKS Orlik Dębno

2. Formularz uwag do proponowanego zadania publicznego - doc.

    Formularz uwag do proponowanego zadania publicznego - pdf.


Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12