GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Urząd Gminy w Dębnie informuje

Urząd Gminy w Dębnie informuje

4.05.2021
Urząd Gminy w Dębnie informuje

Na dziennik podawczy Urzędu Gminy Dębno, wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ofertę na zadanie pod tytułem „Z LEKKOATLETYKĄ NA TAK „3”  złożył Klub Sportowy AKANTOS.

Zgodnie z art. 19a. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębno, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 11 maja 2021 r. (włącznie) do godz.15.30 w formie pisemnej, poprzez złożenie formularza uwag na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu, lub przesłanie go pocztą na adres Urzędu Gminy Dębno (Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno -  decyduje data wpływu do Urzędu)

Załączniki do pobrania:

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KS AKANTOS

2. Formularz uwag do proponowanego zadania publicznego


Wróć do ogłoszeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12