GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Podsumowanie XXIX sesji Rady Gminy Dębno

Podsumowanie XXIX sesji Rady Gminy Dębno

31.03.2021
Podsumowanie XXIX sesji Rady Gminy Dębno

29 marca 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się XXIX  posiedzenie Rady Gminy Dębno obecnej kadencji. Podczas obrad Sesji podjęto uchwały w sprawach: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębno w 2021 r., w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz zawarcia kolejnych umów dzierżawy oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywności gospodarczej w obrębie Wola Dębińska-obejmującego działki 379/1 i 379/2.

W trakcie obrad wprowadzono również zmiany w budżecie Gminy na 2021 rok.


Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12