GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Św. Maksymilian Maria Kolbe patronem roku 2021 w Małopolsce

Św. Maksymilian Maria Kolbe patronem roku 2021 w Małopolsce

23.02.2021
Św. Maksymilian Maria Kolbe patronem roku 2021 w Małopolsce

Patronem roku 2021 w Małopolsce będzie św. Maksymilian Maria Kolbe. Taką decyzję podjęto 25 stycznia 2021 r., podczas obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W dniu 14 sierpnia 2021 roku przypada 80. Rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, który jest wyjątkową postacią w panteonie wielkich Polaków XX stulecia.

Św. Maksymilian Maria Kolbe jest jednym z najbardziej wyrazistych symboli ofiar zbrodni popełnionych w niemieckich nazistowskich obozach zagłady. Jest zarazem ,,patronem naszych trudnych czasów” – jak nazwał go papież Jan Paweł II – Patron Województwa Małopolskiego, a także symbolem trudnych wyborów obecnych w życiu każdego człowieka.

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1907 r., razem ze starszym bratem, podjął naukę w małym seminarium franciszkanów we Lwowie. W 1910 r. wstąpili do zakonu i przyjął imię Maksymilian. W 1912 r. wysłano go na studia do Rzymu, gdzie uzyskał doktorat najpierw z filozofii, a potem także z teologii. W Rzymie też przyjął święcenia kapłańskie 28 kwietnia 1918 r. W 1919 r. wrócił do Polski.

W Rzymie wraz z kolegami założył w 1917 r. Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, które po powrocie do kraju szerzył najpierw w środowisku zakonnym, a od 1920 r. także wśród świeckich. Ma ono cel apostolski – pogłębianie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego. Dla realizacji celu stowarzyszenia i dla utrzymania kontaktu z jego członkami zaczął od stycznia 1922 r. wydawać w Krakowie miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”, którego redakcja przeniosła się później do Grodna, a czasopismo zaczęło pełnić rolę katechetyczną dla masowego czytelnika.

W 1927 r. założył pod Warszawą klasztor-wydawnictwo Niepokalanów, który wkrótce stał się znaczącym katolickim ośrodkiem prasowym i wydał kilka wielonakładowych miesięczników, a od 1935 r. także tani dziennik katolicki – „Mały Dziennik”.

W 1930 r. św. Maksymilian wyjechał do Japonii i zaczął tam wydawać japoński odpowiednik „Rycerza Niepokalanej”, a wkrótce założył także „Niepokalanów Japoński”. Rozpoczął organizację podobnych ośrodków w Chinach i Indiach. W 1936 r. sprowadzono go do Polski, aby pokierował Niepokalanowem, który stał się największym klasztorem katolickim na świecie. W chwili wybuchu II wojny światowej było tam 700 zakonników i kandydatów. Jego działalność bowiem opierała się na pracy zakonników, których liczbę wciąż pomnażali nowi kandydaci, choć wspólnota prowadziła życie bardzo surowe i ubogie.

Wojna zatrzymała tę działalność. W czasie okupacji niemieckiej nieustający w swej pracy dla dobra bliźniego gwardian klasztoru niepokalanowskiego został uwięziony, a 28 maja 1941 roku trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie otrzymał numer obozowy 16670. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe kierując się bezgraniczną miłością do Boga i ludzi, dobrowolnie ofiarował swoje życie za życie Franciszka Gajowniczka ( nr 5695 ) - nieznanego mu więźnia KL Auschwitz. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku w bunkrze głodowym, dobity zastrzykiem fenolu. W 1971 roku został beatyfikowany przez papieża Pawła VI, a 11 lat później kanonizowany przez Jana Pawła II.

Fot. źródło: WIKIPEDIA

Św. Maksymilian Maria Kolbe patronem roku 2021 w Małopolsce

Wróć do ogłoszeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12