GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Niższe stawki za odbiór śmieci dla kompostujących bioodpady

Niższe stawki za odbiór śmieci dla kompostujących bioodpady

4.01.2021
Niższe stawki za odbiór śmieci dla kompostujących bioodpady

Szanowni Mieszkańcy,

od 1 stycznia 2021 roku można skorzystać ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Jak skorzystać z ulgi na kompostownik?

Właściciele domów jednorodzinnych posiadający kompostowniki, w których kompostowane są biodegradowalne odpady, mogą skorzystać z ulgi i uiszczać opłatę w wysokości 11,50 zł za osobę miesięcznie po spełnieniu następujących  warunków:

  • wypełnienie nowej deklaracji i złożenie jej w Urzędzie Gminy Dębno,
  • złożenie oświadczenia o posiadaniu kompostownika w punkcie „E” deklaracji.

Uwaga!

Od osób, które zadeklarują kompostowanie odpadów biodegradowalnych
i skorzystają z ulgi:

  • nie będą odbierane worki z odpadami biodegradowalnymi

Gdzie można znaleźć druk deklaracji?

Deklaracja jest dostępna w:

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębno:

Kompostowanie bioodpadów prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych, w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu, w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.

 


Wróć do ogłoszeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12