GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Kolejna grupa seniorów odebrała tablety

Kolejna grupa seniorów odebrała tablety

15.10.2020
Kolejna grupa seniorów odebrała tablety

W środę, 14 października, zakończył się kolejny kurs przeprowadzony w ramach projektu „Małopolski E-senior”. Wzięło w nim udział kilkunastu mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 65 lat. Projekt ten realizowany jest przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach przeprowadzonego kursu seniorzy wzięli udział w kilkunastu spotkaniach, których celem była aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obszarze  kompetencji cyfrowych. Uczestnicy pod okiem Pana Jacka Leszczyńskiego uczyli się korzystania z tabletu i Internetu. Tematyką zajęć była obsługa tabletu, korzystania z Internetu, podstaw obsługi edytora tekstu, czy też arkusza kalkulacyjnego oraz wielu innych zagadnień przydatnych przy korzystaniu z technologii informacyjnych.

- Dziękuję wszystkim seniorom biorącym udział w szkoleniu „Małopolski E-senior” za zaangażowanie i zapał w  zdobywaniu nowych umiejętności oraz aktywność na zajęciach. Mam nadzieję, że zdobyte przez państwa praktyczne umiejętności obsługi komputera, tabletu, Internetu przyniosą wiele radości i ułatwią życie codzienne – mówił Wójt Gminy Dębno, Wiesław Kozłowski.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu, tablety oraz pakiet materiałów szkoleniowych z których korzystali podczas przeprowadzanych zajęć.


Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski    

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12