GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Sesja zdalna Rady Gminy Dębno

Sesja zdalna Rady Gminy Dębno

30.06.2020
Sesja zdalna Rady Gminy Dębno

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567 i poz. 568.) dopuszczona została możliwość zdalnego trybu obradowania organów kolegialnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ten stanowi podstawę do zwołania sesji właśnie poprzez tryb zdalny.

Zgodnie z przywołanym przepisem w sesji zdalnej uczestniczą radni oraz mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Termin Sesji zdalnej Rady Gminy Dębno został wyznaczony na 30.06.2020 r. (tj. wtorek)
o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Dębno.

Sesja Rady Gminy Dębno będzie transmitowana na żywo.

Uczestniczenie w niej będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku transmisji posiedzenia w serwisie YouTube na stronie www.gminadebno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dębno. 

Porządek obrad

Informujemy, że relacja z obrad znajduje się pod poniższym linkiem: 

https://www.youtube.com/channel/UCgOr3rrtJ4uJqUqYWMGoysQ/live


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12