GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej

14.02.2020
Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej

Wójt Gminy Dębno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz  inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. 

  

Wymagane oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Dębno lub pocztą na adres:

 

URZĄD GMINY DĘBNO

WYDZIAŁ EDUKACJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH,

WOLA DĘBIŃSKA 240

32-852 DĘBNO

 

z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŁONIOWEJ, ŁONIOWA 210, 32-854 PORĄBKA USZEWSKA” w terminie do 2 marca 2020 r. DO GODZ. 16:30(decyduje data wpływu do Urzędu). 

 

 

Link do zarządzenia: https://bip.malopolska.pl/debno,a,1728227,zarzadzenie-nr-272020-wojta-gminy-debno-z-dnia-14-lutego-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-sta.html


Wróć do ogłoszeń

    

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12