GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii

Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii

5.12.2019
Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii

W związku z realizacją Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego przedstawiamy garść bieżących informacji o postępach w realizacji projektu.

  1. W dniu 13 sierpnia br. umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Wybudowanych zostanie 122 instalacji, w 20 Gminach, o łącznej mocy 1,58 MW. Całkowita wartość zadania 5 989 494,71 zł brutto. Firmą wybraną do realizacji inwestycji jest Hymon Energy. Po długiej kontroli Urzędu Zamówień Publicznych (zakończonej pozytywnie) w dniu 20 listopada br. zostały podpisane umowy z firmą wykonawczą.

  2. W dniu 14 października br. nastąpiło otwarcie ofert na budowę instalacji OZE dla mieszkańców indywidualnych. W postępowaniu przetargowym wzięło udział 9 oferentów. Obecnie trwa analiza złożonych ofert, ale zaproponowane ceny pozwalają z optymizmem patrzeć na zamknięcie procedury przetargowej i szybkie rozpoczęcie prac budowlanych

  3. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, a przed rozpoczęciem montażu instalacji wysyłane będą informacje z Urzędów Gmin do mieszkańców o konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny do budowy instalacji. Dla osób, które będą chciały finansować wkład własny z pożyczki, został utworzony dedykowany produkt na preferencyjnych warunkach w Banku PKO BP. Z kredytu można skorzystać przy finansowaniu kotłów na biomasę, fotowoltaikę, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej DOEKO Group. 

Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12