GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

28.06.2019
Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

W czwartek, 27 czerwca, odbyła się X sesja Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023, podczas której Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski przedstawił Raport o Stanie Gminy Dębno za rok 2018, a następnie przeprowadzona została debata nad tym raportem. W głosowaniu wszyscy Radni Gminy Dębno jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy wotum zaufania.

W dalszej części obrad rozpatrzone zostało i zatwierdzone sprawozdanie finansowe  oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębno za rok 2018. Ponadto przestawiona została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Dębno. Następnie Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dębno  przedstawiła wniosek i opinię w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Dębno za rok 2018.

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski uzyskał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12