GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego

26.04.2019
Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego

Informujemy, że w ramach partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego został ogłoszony przetarg na BIP-ie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Poniżej podajemy link, pod którym można zapoznać się ze szczegółami: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1589181,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html.

Przypominamy iż dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w 41 gminach na terenie województwa małopolskiego, w obrębie nieruchomości  zostanie zamontowanych blisko 4 tysiące instalacji odnawialnych źródeł energii  (instalacje fotowoltaiczne kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę).

W gminie Dębno zamontowanych zostanie 51 urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Szacowana wartość na realizację Projektu dla gminy Dębno wynosi blisko 1,5 mln zł. Dzięki partycypacji w projekcie zyskają także budynki użyteczności publicznej, ponieważ zostaną wyposażone w mikroinstalację fotowoltaiczną. Panele pojawią się w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Dębińskiej, Sufczynie i Porąbce Uszewskiej, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie i Łysej Górze oraz Urzędzie Gminy Dębno.

- Udział w projektach, które pozwalają zadbać o naszego środowisko naturalne jest jednym z kluczowych działań podejmowanych przez Urząd Gminy Dębno bowiem proekologiczna postawa pozwala na wprowadzanie realnych zmian, które w konsekwencji wpływają m.in. na poprawę stanu powietrza, pozwalają wykorzystywać odnawialne źródła energii - mówi wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego

Wróć do wydarzeń

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12