WYRÓŻNIENIA

Drukuj drukuj

Nagroda "Dębowe Serce"

Strona główna » WYRÓŻNIENIA » Nagroda "Dębowe Serce"

Danuta Hauben

Nagrodę Wójta Gminy Dębno Dębowe Serce w 2019 roku otrzymała Pani Doktor Danuta Hauben, która od ponad pięćdziesięciu lat dziala na rzecz społeczności Gminy Dębno wykonując zawód lekarza. Jest osobą, która z pełnym zaangażowaniem oraz dokładnością wykonuje swoje życiowe powołanie. Pani Danuta nigdy nie zabiegała o szczególne odznaczenia, lecz w zaciszu swojego gabinetu pokornie i sumiennie wykonywała i nadal wykonuje codzienne obowiązku, w trosce o zdrowie i życie ludzkie. 

Ksiądz Marian Majka

nagorda Dębowe Serce

Nagrodę Wójta Gminy Dębno Dębowe Serce w 2016 roku otrzymał ksiądz Marian Majka, który przez wiele lat był proboszczem Parafii św. Małgorzaty w Dębnie. W czasie swojej posługi kapłan w ogromnym stopniu przyczynił się do rozwoju zarówno samego kościoła, jak i całej parafii. Był zaangażowany w działalność dobroczynną, a także w zachowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Dzięki jego staraniom, kościół w Dębnie jest dziś wizytówką diecezji.

Pomimo ogromu pracy w parafii i poza nią – przez wiele lat był równocześnie Dziekanem dekanatu w Porąbce Uszewskiej – troszczył się o los swoich parafian, wśród których cieszy się wielkim szacunkiem i poważaniem.

 

Kazimierz Mleczko
nagorda Dębowe Serce

Nagroda Dębowe Serce została złożona na ręce Pana Kazimierza Mleczko, ponieważ jest przykładem człowieka, który pracę społeczną i wykonywane działania na rzecz innych, przedkłada nad uznanie i docenienie ze strony mieszkańców. Nagroda "Dębowe Serce" została przyznana także za kultywowanie pamięci o miejscu i historii lotników "Liberatora" oraz zaangażowanie na rzecz sołectwa Łysa Góra (np. przy budowie sieci wodociągowej, gazociągowej, drogowej oraz elektryfikacji).

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12