KULTURA

Drukuj drukuj

Koło Gospodyń Wiejskich w Łoniowej

Strona główna » Kalendarz » Koła Gospodyń Wiejskich » Koło Gospodyń Wiejskich w Łoniowej

W 1932 roku powstało w Łoniowej Koło Gospodyń wiejskich. Już w latach 30. członkinie Koła zajmowały się organizowaniem letnich dziecińców, czyli „przedszkoli” dla najmłodszych, których rodzice zajęci byli przez wzmożone prace w polu. Organizowane były również szkolenia rolnicze i zakładane doświadczalne ogródki warzywne. Kiedy wybuchła II wojna światowa, KGW zostało zmuszone do przerwania swojej działalności. Koło zostało reaktywowane zaraz po zakończeniu działań wojennych, a jego członkinie weszły m.in. w skład powstałego Komitetu Budowy Krzyża Grunwaldzkiego.

W 1956 roku przy Kole powstał Zespół Teatralny, który wystawiał sztuki o tematyce ludowej. Środki finansowe pozyskane w ramach jego działalności przeznaczono na zakup naczyń i organizowanie czasu dla dzieci. W latach 60. członkinie KGW zaczynają prowadzić plantację truskawek. Prowadzone są szkolenia ogrodnicze, kursy kroju i szycia, gotowania i pieczenia. Dla kobiet powstaje „Szkoła zdrowia”, w której prowadzone są wykłady między innymi  na temat higieny i pielęgnacji niemowląt. W kursach biorą udział nie tylko mieszkanki Łoniowej, ale też sąsiednich miejscowości. Powstaje również Zespół Przysposobienie Rolniczego, który zdobywa I miejsce w konkursie powiatowym.

Członkinie Koła włączają się w organizację budowy miejscowego Domu Strażaka i przebudowy dawnej piekarni, w której zorganizowana zostaje stała siedziba organizacji. W 1963 roku przy współpracy z Kółkiem Rolniczym odbywają się pierwsze dożynki gromadzkie. Obok grupy teatralnej i recytatorskiej działa zespół estradowy, chór, a także Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”. Członkinie KGW organizują odchów kurcząt i cieląt, biorą udział w konkursach warzywniczych i mleczarskich, jak również opiekują się osobami starszymi, chorymi i samotnymi. Co roku organizowany jest Dzień Seniora. Z inicjatywy kobiet powstaje również magiel. W latach 80. Koło liczyło już 70 członkiń.

W kolejnych latach obniżyła się aktywność KGW, które zostało jednak reaktywowane w 1997 roku pod przewodnictwem pani Zofii Sambor. Członkinie Koła biorą między innymi udział w przygotowaniu obchodów 100-lecia miejscowej Szkoły Podstawowej. KGW cały czas bierze też udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i pokazach. Kolejna reaktywacja Koła miała miejsce w 2007 roku, kiedy Łoniowa była gospodarzem Powiatowych Dożynek. Za działalność na rzecz rodziny, przewodnicząca KGW Zofia Sambor została odznaczona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej medalem Pro Publico Bono.

KGW w Łoniowej

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12